Către: Ministrul al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Amânarea intrării în vigoare a pachetelor de agro-mediu

Stimate Domnule Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Stimată Doamnă Director General AM PNDR

În numele organizațiilor semnatare, vă solicităm ca Ministerul să amâne cu cel puțin un an intrarea în vigoare a pachetelor agro-mediu pentru noul ciclu european 2023- 2027.

În ultimii doi ani, organizațiile de conservare și de fermieri semnatare și-au exprimat repetat îngrijorarea cu privire la pachetele agro-mediu și la zonele de eligibilitate, însă Ministerul nu a dezvoltat încă un sistem care să contribuie în mod eficient la conservarea serviciilor ecosistemice în zonele agricole sau la oprirea pierderii agrobiodiversității.

În plus, pajiști cu valoare naturală ridicată au fost excluse din zonele de eligibilitate, ceea ce nu este justificată din punct de vedere tehnic și profesional, și în același timp pune în imposibilitate pe fermierii care se angajează să practice o agricultură prietenoasă cu natură.

Cu toate acestea, până în prezent, dispozițiile finale de aplicare nu au fost transmise birourilor județene ale APIA, responsabile de implementare, astfel încât fermierii și organizațiile de conservarea naturii să poată reacționa la propuneri, să propună îmbunătățiri și să se pregătească pentru schimbările de amploare.

Prin urmare, solicităm Ministerului Agriculturii să pună în aplicare noile pachete agromediu doar dacă:
- poate concepe pachetele agro-mediu într-un mod care să asigure conservarea peisajului și a biodiversității într-un mod transparent și justificat din punct de vedere profesional.
- pachetele sunt concepute în așa fel încât să poată fi implementate în mod viabil de către fermieri.
- schimbările sunt comunicate către comunitatea agricolă în timp util și în mod eficient, permițând feedback bazat pe informații reale din partea fermierilor și organizațiilor de conservare.
Actual, în noul PNS, pachetele bazate pe anumite specii nu întrunesc niciuna din condițiile de mai sus.

De ce este important?

În cazul în care condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, micii fermieri care întrețin valorile naturale vor fi puși în imposibilitatea de a face acest lucru, ceea ce este deosebit de îngrijorător din punct de vedere social și al conservării