Skip to main content

Către: Ministerul Educației

Cerem măsuri reale pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale din universități!

Centrul FILIA și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), alături de organizațiile studențești membre ale acesteia, preocupate de siguranța și egalitatea de gen în învățământul superior românesc, cerem implementarea unor mecanisme clare de combatere a hărțuirii sexuale și discriminării de gen, atât în codul-cadru de etică și deontologie universitară, cât și în metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România.
De zeci de ani, am fost martorii unor cazuri alarmante de hărțuire sexuală și discriminare de gen în mediul academic. Aceste forme de violență nu numai că au afectat serios viața și profesia victimelor, dar au subminat și încrederea în sistemul de învățământ superior din România. Raportul de cercetare realizat de noi, care analizează hărțuirea sexuală și discriminarea de gen în spațiul universitar, a pus în lumină o serie de aspecte. Conceptul de discriminare este menționat în 94% dintre codurile de etică, însă definit în doar 21%. Niciun cod de etică dintre cele analizate nu oferă o definiție pentru discriminarea de gen. În plus, în 38 de coduri de etică este menționată hărțuirea sexuală și 12 coduri includ o definiție a acesteia, însă destul de abstractă și greu de înțeles în lipsa unor exemple. Universitățile eșuează să reglementeze în codurile de etică hărțuirea sexuală în mediul online întrucât doar 2% o menționează. Un singur cod de etică din cele 85 analizate menționează pașii necesari pentru o sesizare în cazul unei fapte de hărțuire sexuală și nu există niciun exemplu de sesizare pentru cazurile de hărțuire sexuală. Considerăm că este necesar să se acorde o atenție deosebită acestor probleme și să se ia măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea lor.
În primul rând, solicităm adoptarea cu celeritate a unui cod-cadru de etică și deontologie universitară, care să conțină definiții clare și mecanisme eficiente de combatere a hărțuirii sexuale și discriminării de gen în instituțiile de învățământ superior din România. Aceste mecanisme ar trebui să cuprindă definiții clare ale acestor fenomene, proceduri de investigare eficiente, sancțiuni adecvate pentru persoanele care hărțuiesc și/sau discriminează și sprijin adecvat pentru victime. Codul-cadru de etică, a cărui realizare a fost asumată de către CEMU (Consiliul de Etică și Management Universitar), ar trebui să reprezinte un document cu rol de referinţă în etica şi deontologia universitară, conţinând principii şi proceduri pentru arbitrarea litigiilor de etică universitară.
Mai mult, considerăm prioritară și revizuirea și completarea legislației existente în domeniul centrelor de consiliere şi orientare în carieră, în special a metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România. Legislația trebuie să includă și dispoziții clare privind prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării de gen, care vor asigura implementarea faptică a măsurilor prevăzute de codul-cadru de etică și deontologie universitară.
În al doilea rând, solicităm reglementarea, în actele normative antemenționate, a dezvoltării și implementării unor programe de formare obligatorii pentru personalul academic, studenți și angajați ai instituțiilor de învățământ superior, cu privire la înțelegerea, prevenirea și combaterea fenomenelor de hărțuire sexuală și discriminare de gen. Aceste programe ar trebui să includă informații despre drepturile și responsabilitățile tuturor părților implicate, precum și despre modalități de prevenție și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală și discriminare de gen.

De ce este important?

Crearea unui climat de toleranță zero față de hărțuirea sexuală și discriminarea de gen în mediul academic trebuie să reprezinte o prioritate, prin promovarea unei culturi a respectului și a egalității de gen în toate aspectele învățământului superior. Aceasta ar trebui să includă campanii de conștientizare, evenimente educative și resurse accesibile privind drepturile și responsabilitățile în acest domeniu.
În plus, considerăm necesară implicarea consilierilor angajați în cadrul centrelor de consiliere și orientare în carieră în acest context, aceștia putând să reprezinte puncte de contact permanent sau experți responsabili pentru hărțuire sexuală și discriminare de gen în cadrul instituțiilor de învățământ superior, la care studenții, personalul academic și personalul didactic auxiliar să poată raporta incidente de hărțuire sexuală sau discriminare de gen într-un mediu sigur și confidențial. Aceste persoane ar trebui să ofere suport victimelor și să lucreze alături de Comisiile de Etică și Deontologie Universitară de la nivelul instituțiilor de învățământ superior, pentru a impune sancțiuni adecvate în cazurile confirmate.
Prin implementarea acestor măsuri, vom contribui la construirea unui mediu academic sigur, egalitar și incluziv, în care toți studenții și personalul academic pot să-și desfășoare activitatea fără teama de hărțuire sau discriminare.
În concluzie, solicităm acordarea atenției cuvenite combaterii hărțuirii sexuale și discriminării de gen în învățământul superior din România. Este responsabilitatea noastră colectivă să asigurăm un mediu sigur și egalitar pentru toți cei implicați în procesul de învățământ superior.

Alătură-te și tu campaniei noastre și semnează petiția pentru a construi împreună un sistem educațional mai bun și mai echitabil pentru toți!

Categorie

Actualizări

2023-07-04 02:18:28 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-06-21 18:29:08 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2023-06-20 11:57:03 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-06-20 11:23:54 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-06-20 11:18:24 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-06-20 11:08:33 +0300

S-a ajuns la 10 semnături