Skip to main content

Către: Parlamentului României

Demiterea ministrului mediului, Tanczos Barna

Parlamentul României să inițieze o moțiune de cenzură simplă și să îl înlocuiască pe Tanczos Barna cu un ministru care să lucreze pentru protecția mediului, nu pentru distrugerea acesteia. România merită un ministru specialist în științele naturi, care iubește deopotrivă natura, oamenii și animalele sălbatice.

Pe durata mandatului de ministru a domnului Tanczos Barna nu s-a schimbat nimic în bine. Ba din contră. Acest ministru a coalizat cu vânătorii de trofee, cu mafia lemnului și blochează inițiative legislative benefice naturii, precum și finanțări cheie pentru rezolvarea unor probleme de mediu, inclusiv problema energiei și a schimbărilor climatice. Singurele victorii pentru natură sunt cele din instanțele de judecată. Mentalitatea de la minister nu s-a schimbat deloc. Natura nu este văzută ca suport al vieții ci mai degrabă drept o piedică care trebuie rezolvată.

De ce este important?

Iată câteva dintre problemele majore pentru care acest ministru trebuie schimbat urgent:

ANIMALE SĂLBATICE
1. Favorizează pe față vânătoarea de trofee prin atitudinea pe care o afișează și prin inițiativele legislative disperate pe care le promvează.

2. A eșuat să abordeze esența problemei (degradarea habitatului, schimbările climatice și persecuția), dar se comportă ca un instigator la ucidere.

3. Se face vinovat de pierderile de vieți omenești și de pagubele suferite de oameni prin blocarea tuturor fondurilor care ar fi putut reduce conflictul om-urs și care ar fi putut îmbunătăți coexistența și coadaptarea (de exemplu: a blocat banii alocați în 2019 pentru garduri electrice).

4. Tergiversează realizarea și aplicarea unui plan național de acțiune pentru salvarea speciei urs.

5. Creează premisele pentru vânarea altor specii strict protejate: râs și pisică sălbatică, dar și abuzuri în rândul altor specii, inclusiv de păsări cântătoare.

6. Continuă să permită exclusiv asociațiilor de vânătoare să administreze fauna României din banii obținuți prin împușcarea animalelor deși studiile arată că ecoturismul prin tururi ghidate de specialiști produc de 14 ori mai mulți bani și locuri de muncă.

PĂDURI
1. A secretizat datele Inventarului Forestier National care scoteau la lumină date despre despre dimensiunea reală a tăierilor ilegale de păduri.

2. A secretizat datele din SUMAL pe care publicul le-a cerut la Marșul pentru Păduri și care au devenit obligatoriu de oferit publicului prin HG. De exemplu s-au scos alertele, au dispărut straturile cu pădurile virgine și cu parcurile naționale. Nu există hărți satelitare de înaltă rezoluție

3. Nu dorește să folosească fondurile din PNRR pentru stoparea deșertificării și creșterea suprafeței împădurite a țării de la 29% la 40%. Ambiția domniei sale este de a planta 50 mii hectare până în 2026 deși România are nevoie urgentă de 2 milioane de hectare cu păduri noi.

4. Nu a reformat fundamental Romsilva.

BIODIVERSITATE
1. Nu a pus capăt tăierilor în parcuri naționale și în rezervații.

2. Nu susține stricta protecție a 10% din suprafața României, așa cum prevede strategia europeană pentru biodiversitate.

3. Tăierile abuzive în siturile Natura 2000 continuă deși România se află în infringement din partea Comisiei Europene.

4. Blochează aprobarea directivei INSPIRE care stabilește digital și precis limitele tuturor ariilor protejate. În acest fel, mafia imobiliarelor și Romsilva mută limitele ariilor naturale protejate după bunul plac pentru investiții distructive.

5. Refuză protejarea strictă a ultimelor păduri seculare și primare (aproximativ 500.000 de hectare) și promovează prin PNRR construirea de noi drumuri forestiere, inclusiv în aceste păduri.

6. Refuză realizarea strategiei naționale pentru ecoturism.

7. Ministrul Mediului nu a coordonat adoptarea planurilor de management pentru ariile protejate și nici nu a asigurat administrarea acestora, lăsând ANANP fără experți, fonduri și resurse pentru a realiza o administrare a acestora. Ba mai mult, a numit în funcții de conducere persoane pe linie de partid și nu pe criteriul de competență, favorizând interese private care urmăresc desființarea ariilor protejate și conservarea acestora. În acest sens, atât ministrul mediului a susținut recent o lege antieuropeană care vizează distrugerea rețelei Natura 2000 în România.

8. Nu promovează modificările legislative necesare, evidențiate de Comsia Europeană prin procedurile de infringement deschise și cazurile trimise la CJUE, pentru armonizarea legislației naționale cu prevederile Dreptului European. Astfel, ministrul încalcă art 148 din Constituția României, tratatul de aderare al României la UE, punând România pe o traiectorie antieuropeană.

DEȘEURI

1. Nu interzice importul de deșeuri.

2. Blochează digitalizarea deșeurilor.

3. Blochează realizarea rampelor de colectare separată a deșeurilor casnice mari pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.

APE
1. A blocat radarul balastierelor

2. Promovează betonarea râurilor, inclusiv cu bani din PNRR, în loc să renatureze râurile.

3. Încalcă ordinea de drept în România ingorând prevederile legislației naționale și europene privind modalitatea de realizare a unor amenajări hidroenergetice care ar distruge râuri și arii protejate, înlăturând cu totul legislația care îi impune să asigure măsuri de protecția mediului și coerență strategică în dezvoltarea industrială a României. Ministrul promovează facilități industriale pentru care instanțele de judecată s-au pronunțat în sensul stabilirii ca ilegale sau în sensul suspendării lucrărilor de construire, încăcând astfel principiul dezvoltării durabile, principiul separației puterilor în stat și ordinea constituțuională.

SCHIMBĂRI CLIMATICE
Nu a adoptat o strategie privind adaptarea la schimbările climatice, nu a adoptat o strategie privind conservarea biodiversității, nu se implică în integrarea normelor de mediu în agricultură unde era cea mai mare nevoie de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice, aceasta având un impact direct asupra producției României de cereale, legume și fructe.

ENERGIE
Pune piedici dezvoltării sistemelor de energie regenerabilă prin neadoptarea unei legislații coerente pt consumatori, prin neadoptarea legislației și neallocarea finanțărilor necesare în mod strategic pentru soluții tehnice verzi în sistemele de termoficare, care sunt dependente în prezent de combustibili fosili (prețurile la gaz și costul poluării în sănătatea publică au devenit imposibil de suportat pentru populație).

El critică UE pentru oprirea unor termocentrale pe cărbune ale României neretehnologizate de 30 de ani care au poluat masiv populația funcționând ilegal din 2013 și susține repunerea lor în funcțiune în ciuda faptului că acest caz a ajuns la CJUE.

Cum va fi inmânată

Solicitare adresată Parlamentului României de a iniția procedura de moțiune de cenzură simplă pentru demiterea lui Tanczos Barna din funcția de ministru al mediului.

Categorie

Linkuri

Actualizări

2021-07-21 00:30:03 +0300

S-a ajuns la 10,000 semnături

2021-06-23 13:48:29 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2021-06-21 01:30:50 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2021-06-20 22:45:41 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2021-06-20 21:43:21 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-06-20 21:40:00 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-06-20 21:38:19 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-06-20 21:36:32 +0300

S-a ajuns la 10 semnături