Skip to main content

Către: Această petiție este adresată studenților din cadrul UNARTE, membrilor comunității culturale românești și susținătorilor culturii.

Eliminarea măsurilor abuzive privind drepturile de autor ale studenților UNARTE

Eliminarea măsurilor abuzive privind drepturile de autor ale studenților UNARTE

- Cerem eliminarea punctului (g) Art. 9 din Regulamentul de activitate
al studenților UNAB 2021-2022:

“lucrările cu caracter didactic artistic realizate de către studenți în
atelierele de creație sub îndrumarea profesorilor coordonatori (titulari
sau asociați) din cadrul Universitătii Naționale de Arte din București pe
parcursul întregului ciclu universitar de licentă și master, sunt
considerate bunuri aflate în proprietatea Universității. UNARTE își
rezervă dreptul de a utiliza aceste lucrări în expoziții, evenimente de
promovare, etc. În cazul în care o lucrare se va vinde, UNARTE va stabili
o cotă procentuală de 30% din prețul vânzării, ce va fi virată autorului.”

- Eliminarea punctului (d) Art. 12 din contractul de studii:

"d) Lucrările cu caracter didactic artistic realizate de către studenți în
atelierele de creație sub îndrumarea profesorilor coordonatori (titulari
sau asociați) din cadrul Universități Naționale de Arte din București pe
parcursul întregului ciclu universitar de licență și master, sunt
considerate bunuri aflate în patrimoniul Universității. UNARTE își
rezervă dreptul de a utiliza aceste lucrări în expoziții, evenimente de
promovare, etc."

De ce este important?

Senatul Universității a votat la propunerea rectorului ca orice lucrare realizată de studenți în contextul unei teme, intră aici desigur proiectele de licență și dizertație, să poată fi vândută de universitate care își va păstra un procent de 70% din suma obținută, universitatea își rezervă drepturile de autor asupra lucrărilor realizate de studenți. Ministerul Educației finanțează universitatea din bugetul de stat și profesorii sunt plătiți din bani publici, majoritatea studenților Universității Naționale de Arte din București își realizează lucrările din resurse proprii, astfel deciziile UNARTE sunt abuzive.

Categorie

Actualizări

2021-04-18 21:58:30 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2021-04-17 15:52:59 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2021-04-17 14:01:58 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2021-04-17 12:36:53 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-04-17 12:28:43 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-04-17 12:24:01 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-04-17 12:20:09 +0300

S-a ajuns la 10 semnături