Skip to main content

Către: Comisia Europeană

Erasmus pentru toți!

English

We, the signatories of this petition, ask for a review of the student grant for the Erasmus programme.

The budget was negotiated before the war in Ukraine, before the consequences of inflation and the unexpected rise in living costs, which made studying abroad a challenge for the most vulnerable.

Română

Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, vă cerem o revizuire a bursei Erasmus/ student.

Bugetul a fost negociat înainte de războiul din Ucraina, înainte de consecințele inflației și de creșterea neașteptată a costurilor de trai, care au făcut ca studiile în străinătate să devină o provocare pentru cei mai vulnerabili.

De ce este important?

English

Erasmus+ needs a revision to ensure full inclusion of all students in Europe, despite their social and financial background. Even today, the biggest deterrent for students to go and study abroad is the fear of costs and the lack of a pre-financing grant before the experience.

Erasmus+ must open its arms to all students and leave no one behind. However, increasing the number of scholarships does not mean that they are sufficient for each student individually.

If only students who can afford extra financial help from home can participate in an Erasmus grant, this is discrimination. Erasmus is for everyone, not just for the well-off!

Support this petition, so that our message can go further! We want equal opportunities for all! #erasmusequality

Română

Erasmus+ are nevoie de o revizuire pentru a asigura o incluziune deplină a tuturor studenților din Europa, în ciuda mediului lor social și financiar. Chiar și în prezent, cel mai mare factor de descurajare a studenților de a pleca în străinătate este teama de costuri și lipsa unei subvenții de prefinanțare înainte de experiență.

Erasmus+ trebuie să își deschidă brațele către toți studenții și să nu lase pe nimeni în urmă. Cu toate acestea, mărirea numărului de burse nu înseamnă și suficiența lor individuală.

Dacă doar studenții ce își permit de acasă ajutor financiar in plus, pot participa la o bursă Erasmus, acest fapt reprezintă o discriminare. Erasmus este pentru toți, nu doar pentru cei de bani gata!

Susține aceasta petiție ca mesajul nostru sa ajungă mai departe! Vrem șanse egale pentru toți! #erasmusequality

Categorii

Actualizări

2023-06-09 15:38:42 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-04-12 19:17:53 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2023-04-07 15:01:54 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-03-31 10:04:26 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-03-30 19:26:01 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-03-30 18:14:31 +0300

S-a ajuns la 10 semnături