Skip to main content

Către: Primăria Orașului Râșnov

Oprim comportamentul abuziv față de animale - Festivalul Ecvestru Râșnov

BP
Picture
Campanie inițiată de
Bune Practici

Festivalul Ecvestru, organizat în municipiul Râșnov în perioada 15-17 Iulie 2022 promovează un comportament abuziv față de animale. La proba de tracțiune caii sunt supuși la eforturi inutile și sunt biciuți abuziv chiar în fața spectatorilor.

Vă invităm să urmăriți videoclipul atașat petiției.
https://bit.ly/3cb1arc

Analizând situația concursurilor de tracțiune anterioare organizate în cadrul aceluiași festival din Râșnov, am observat o serie de abuzuri și rele tratamente aplicate animalelor care oferă un exemplu negativ și, în plus, încalcă în mod flagrant legislația privind protecția animalelor.

Din punct de vedere social, tipul de violență asupra animalelor prezent in cadrul concursului de tracțiune ridică următoarele prombleme grave:
• Exemplul negativ de comporament oferit spectatorilor care participă la concurs, dintre care o parte este constituită de minori care primesc, prin intermediul practicilor din concurs, mesajul că violența asupra animalelor, biciuirea, supunerea animalelor la eforturi inutile și cruzimea sunt un model de comportament acceptat.
• Traumele produse persoanelor participante la eveniment, prin producerea de suferințe și aplicare de rele tratamente animalelor înscrise în concurs.
• Transmiterea către participanții la eventiment a mesajului că abuzurile și comportamentele brutale asupra animalelor sunt acceptate de către autorități si de către comunitate.

Din punct de vedere al legislației privind protecția animalelor, practicile la care animale sunt supuse în cadrul concursului încalcă prevederile legii 205 din 2004 privind protecția animalelor.

În mod evident, practicile la care animalele sunt supuse în cadrul concursului intră in categoria comportamentelor brutale și a relelor tratamente, la care se adaugă, în mod evident, supunerea animalelor la eforturi inutile și aspecte privind provocarea de suferințe fizice animalelor incluse în categoria cruzimii asuprea animalelor.

Conform prevedrerilor legii 205 din 2004 privind protecția animalelor:
“Articolul 4
Deținătorii de animale au obligația de a avea un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona și/sau izgoni.”
Articolul 5
(2) Deținătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente și cruzimi.
Articolul 6
(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege:
j) provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace;

Vă rugăm să susțineți acest demers prin semnarea petiției având ca scop ridicarea unui semnal de alarmă în privința acestor practici brutale și anularea probei de tracțiune din cadrul Festivalului Ecvestru.

De ce este important?

-

Actualizări

2022-07-19 06:02:02 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2022-07-15 08:27:41 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2022-07-14 12:41:43 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2022-07-14 11:30:02 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2022-07-14 11:03:47 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2022-07-14 10:16:35 +0300

S-a ajuns la 10 semnături