Skip to main content

Către: Consiliului Local Suceava, Primăriei Municipiului Suceava

Opriți uciderea câinilor din Adăpostul Public Suceava

Demersul nostru și-a atins scopul, în sensul că am primit răspuns legat de faptul că în acel moment a fost stopată acțiunea de eutanasiere a câinilor din Adăpostul Public Suceava.
Situația încă nu este roz, dar vom continua să monitorizăm Adăpostul.

Adăpostul public Suceava, pregătește liste cu câini ocrotiți în adăpost, care vor fi eutanasiați.
Cei vizați sunt câinii bătrîni, bolnavi sau agresivi, a căror singură vină este că au rezistat prea mult în adăpost, câini care au fost agresați, răniți și abandonați tot de oameni. Motivul eutanasierii: depășirea capacității adăpostului.
Dar voluntarii din adăpost susțin că programul de adopție în străinătate este în continuă desfășurare! Din păcate, cei care gestionează adăpostul nu fac nimic pentru a atrage cât mai mulți voluntari, nu organizează târguri de adopție și nici nu ușurează procedura de adopție care s-ar putea face direct la adăpost și nu prin depunerea cererii la primărie.
Noi vă solicităm o reevaluare a situației câinilor comunitari, încurajarea adoptiei și oprirea eutanasiei de către cei responsabili!
Către Consilierii locali: Arătați-vă umanitatea și conștiința și votați împotriva eutanasierii vieților nevinovate.
Voi puteți propune programe obligatorii de sterilizare în masă a animalelor care nu sunt de rasă, indiferent dacă au sau nu stăpân.
Nu uitați: “Gradul de civilizație al unui popor, se măsoară după felul în care își tratează animalele” – Mahatma Gandhi
...........................

The public shelter Suceava prepares lists of sheltered dogs in shelter, which will be euthanized.
Those targeted are old, sick or aggressive dogs, whose only guilt is that they have resisted too much in shelter, dogs that have been assaulted, injured and abandoned by humans as well. The reason for euthanasia: overcoming the capacity of the shelter.
But the volunteers in the shelter claim that the adoption program abroad is in progress! Unfortunately, those who manage the shelter are doing nothing to attract as many volunteers as possible, not to organize adoption fairs or to ease the adoption procedure that could be made directly to the shelter rather than by lodging the application to the mayoralty.
We ask you to re-evaluate the situation of community dogs, encourage adoption and stop euthanasia by those responsible!
To local councilors: Show your humanity and conscience and vote against the euthanasia of innocent lives.
You can propose mandatory programs of mass sterilization of non-race animals, whether or not they have a master.
He does not forget: "The degree of civilization of a people is measured by the way they treat their animals" - Mahatma Gandhi

De ce este important?

Înainte de a se ajunge la măsura extremă-eutanasierea, trebuie inițiate programe de stopare a înmulțirii numărului câinilor din adăpost și de pe străzi. Cei care administrează adăpostul public, responsabili de gestionarea câinilor comunitari, în ultimii ani, nu au organizat niciun târg de adopții locale, nu s-au implicat în programe periodice de sterilizare a câinilor comunitari cu sau fără stăpân, nu au facut nicio campanie pentru stoparea abandonului, nu s-au aplicat sancțiunile de rigoare în cazurile de abandon, în schimb, au fost mereu prompți în a lua decizii radicale, de ucidere și exterminare a acestora!
Apel către suceveni: cei care aveți posibilitatea, ADOPTAȚI!!!
Cei care știti că aveți în adăpost căței pe care i-ați îngrijit și v-au fost luați de hingheri, încercați să le găsiți un loc și scoateți-i de acolo!!
......
Before reaching the extreme measure of euthanasia, programs must be initiated to stop the growing number of dogs in the shelter and streets. Those who manage the public shelter responsible for managing the dog community have not organized a local adoption fair in recent years, have not been involved in periodic sterilization programs for community dogs with or without a dog, have not made any campaign to prevent abandonment, no sanctions were imposed in the cases of abandonment, but they are always prompt to make a radical decision, hijack and exterminate them!
Call Suceava: those who can, Adopt!
Those who know that you cared for the dogs that they took the balls, try to find a place and get them out of there!

Cum va fi inmânată

Vom trimite un email cu semnăturile pe adresa de email a Primăriei Suceava, în atenția Consiliului Local Suceava!Vom depune petitia si tabelul cu semnaturi la Registratura Primariei Suceava.
..............
We will send an e-mail with the signatures to the Suceava City Hall's e-mail address, to the attention of the Suceava Local Council! We will file the petition and the signing table at the Suceava City Hall Registry.

Suceava, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-07-10 14:02:28 +0300

Petiția este un succes cu 10,461 semnături

2019-10-07 09:13:09 +0300

S-a ajuns la 10,000 semnături

2019-05-16 17:23:19 +0300

În data de 23 aprilie 2019 am depus petiția în format fizic, cu toate semnăturile, la Registratura Primăriei Municipiului Suceava, cu nr de înregistrare: 13820.

2019-03-07 14:40:51 +0200

S-a ajuns la 5,000 semnături

2019-03-07 11:57:15 +0200

Ne dezicem de cei care aruncă blesteme și spun că iubesc animalele mai mult decât oamenii. Noi, iubim întreaga creație a lui Dumnezeu iar profesia noastră este de a ajuta copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilități, femeile bătute și orice persoană are nevoie de ajutor! Asta nu înseamnă că distrugem natura sau suntem de acord cu uciderea animalelor! Omul a fost investit cu conștiință tocmai pentru a avea grijă de tot ceea ce este în jurul lui. Așadar, îi invităm pe cei care apelează la veșnicul șablon ” mai bine ajutați un copil sau un bătrân decât un animal”să vă înscrieți ca voluntari într-un centru de copii sau bătrâni pentru a vedea condițiile pe care le reclamați. Și, mai există posibilitatea de a ajuta un copil cu dizabilități sau un olimpic fără posibilități de a continua școala. Noi vă punem la dispoziție astfel de date. Sau voluntar într-un adăpost pentru câini, unde în fiecare zi, te doare sufletul pentru că nu poți face mai mult! Ce spuneți?

2019-03-05 12:00:56 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2019-03-04 21:33:19 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2019-03-04 17:54:00 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2019-03-04 17:25:06 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2019-03-04 17:06:21 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2019-03-04 16:49:55 +0200

S-a ajuns la 10 semnături