Skip to main content

Către: Primӑria Orașului Popești – Leordeni si Consiliul Local al orașului Popești – Leordeni

Parc liniar ȋn Popești Leordeni

Noi semnatarii acestei petiții, vӑ solicitӑm sӑ prindeți ȋn documentația noului PUG un teren continuu de la str. Mirӑslӑu pânӑ la granița orașului cu Centura Bucureștiului. Lӑțimea unui astfel de teren trebuie sӑ fie ~300m urmând ca acesta sӑ fie amenajat cu mult teren verde, copaci, alei mici pietonale pentru zone de relaxare/promenadӑ și diferite zone de petrecere a timpului liber.

De ce este important?

. În momentul de fațӑ majoritatea blocurilor construite ȋn cartierul Popești Vest nu au spații verzi și nici nu existӑ loc unde sӑ se amenajeze astfel de spații pe lângӑ blocuri. Motiv pentru care inhalӑm mult praf, aerul este irespilabil vara ȋn zilele caniculare iar ca alternativӑ acum avem doar douӑ parcuri/locuri de joacӑ publice care de cele mai multe ori sunt supra agloemerate. Acesta este motivul pentru care putem spune cӑ oamenilor li s-a luat dreptul de a respira un aer curat și de a avea un loc pentru a petrece timpul liber.
Un astfel de parc nu este benefic doar prin simplul fapt cӑ va aduce multӑ verdeațӑ ȋntr-o zonӑ plinӑ de beton ci va deservi ca zonӑ de plimbare pentru pӑrinții cu bebeluși, pentru copii, tineri dar chiar și pentru cei vârstnici. Faptul cӑ se dorește realizarea parcului Viscofil este foarte bine dar trebuie sӑ fim realiști cӑ acela este un parc inaccesibil pentru cei care nu pot sӑ se deplaseze cu mașina pânӑ acolo obligând astfel oamenii sӑ ia metroul spre parcurile din București.
Vrem sӑ respirӑm aer curat, avem nevoie de un parc ȋn adevӑratul sens al cuvântului! Semneazӑ petiția și dӑ share mai departe. Doar semnând aceastӑ petiție putem contoriza cât de mare este nevoia oamenilor pentru spații verzi.

L.E. Mai multe detalii și contextul acestui parc le găsiți aici:

https://www.popestiulindependent.ro/popestiri/parc-liniar-in-popesti-leordeni-concept-si-petitie/

Popești-Leordeni, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2024-04-03 11:33:01 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2024-04-02 18:10:56 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2024-04-02 14:08:30 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2024-04-02 13:37:32 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2024-04-02 13:19:59 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2024-04-02 12:54:29 +0300

S-a ajuns la 10 semnături