Skip to main content

Către: Guvernul României și Președintele României

Programe de Interes National (PIN) pentru sterilizarea animalelor cu și fără stăpân

Cerem Guvernului României să ia următoarele măsuri pentru gestionarea situației animalelor din România, a înmulțirii necontrolate, a reducerii abandonului și a violenței asupra animalelor cu și fără stăpân.

1. PIN - programe de interes național cu privire la sterilizarea/microciparea câinilor cu și fără stăpân, care să cuprindă:
- sterilizarea în masă, obligatorie a câinilor maidanezi, comunitari cu și fără stăpân din toate localitățile țării ( urbane și rurale).
În acest scop, ONG-urile specializate în protecția animalelor, în colaborare cu autoritățile locale, vor achiziționa clinici mobile cu care, specialiștii se vor deplasa în comunități pentru sterilizarea animalelor cu și fără stăpân, în baza unui program bine stabilit și comunicat în rândul populatiei.
- dezvoltarea unor proiecte în parteneriat public-privat în vederea înființării/construirii de clinici socio-medicale pentru animalele fără stăpân în parteneriat public/privat, la nivelul fiecărui județ (care să cuprindă: cabinete medicale veterinare, farmacii, adăpost de urgență, pensiune pentru animalele de companie, cabinet de terapie asistată cu animale, sală pentru cursuri și de conferințe etc)
- înființarea la nivelul fiecărui judet, de rețele FOSTER pentru pui abandonați și/sau cazuri de urgență (câini agresați, accidentați sau ținuți în condiții necorespunzătoare),
- promovarea adopției naționale și internaționale a câinilor fără stăpân,
- educarea populației (adulți și copii) cu privire la însemnătatea importanței vieții, atât a ființei umane cât și a celorlalte viețuitoare, a protejării naturii, mediului etc.

2. Obligarea fiecărei autorități locale să ia măsuri de gestionare eficientă a situației câinilor maidanezi cu și fără stăpân prin:
- parteneriate cu ONG-uri în domeniul protecției animalelor iar pentru câinii maidanezi desfășurarea unor campanii ample de sterilizare/microcipare gratuită sau pentru sume modice la nivelul fiecărui oraș, comună sau sat din România,
- programe (cursuri, emisiuni televizate, distribuire de pliante s.a) pentru educarea populației cu privire la protejarea mediului înconjurător, a respectării drepturilor animalelor, care sa conducă la reducerea cazurilor de violență, neglijare sau abandon.
3. Programe de dresaj și folosirea animalelor în terapia copiilor cu dizabilități, în terapia bolnavilor/persoanelor vârstnice, în sprijinul persoanelor cu handicap, îndeosebi vizual sau pentru a face parte din echipele de patrulare din cadrul poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, gărzilor forestiere etc.

***

EN
1. PIN programs of national interest regarding the sterilization / microchipping of dogs with and without stray dogs, comprising:
- mass sterilization of obligatory dogs from the country, urban and rural.
To this end, animal protection NGOs, in collaboration with local authorities, will acquire mobile clinics with which specialists will travel to communities for the sterilization of animals with and without a lord, based on a well-established and communicated program among the population.
- development of projects in a public-private partnership to establish/build social-medical clinics for stray animals in public/private partnership, at the level of each county (comprising: veterinary medical offices, pharmacies, emergency shelter, boarding house pet supplies, animal-assisted therapy cabinet, conference room, etc.)
- setting up at the level of each county FOSTER networks for abandoned chicks and/or emergency cases (dogs aggrieved, injured or held in improper conditions),
- promoting the national and international adoption of stray dogs,
- educating the population (adults, children) about the importance of the life of both human beings and other living creatures, protecting nature, the environment, etc.

2. The obligation of each local authority to take effective measures to manage the situation of stray dogs with and without stray dogs through:
-partnerships with animal protection NGOs, and for the dogs in Transylvania, large free sterilization/microchipping campaigns or modest sums at the level of each city, commune or village in Romania,
- programs (courses, TV shows, leaflets distribution, etc.) for educating the population on protecting the environment, respecting the rights of animals, leading to the reduction of cases of violence, neglect or abandonment.
3. Training programs and use of animals in the therapy of children with disabilities in the therapy of the sick/elderly in support of people with disabilities, especially visually or to be part of the patrol teams of the police, gendarmerie, border police, forest guards, etc.

De ce este important?

- Cu toții ne dorim să nu mai vedem câini pe străzi, ne dorim orașe curate și sigure,
- Diferența este că iubitorii de animale doresc ca gestionarea situației acestora să fie făcută civilizat, eficient și vizionar pentru ca într-un timp relativ scurt să fie rezolvată problema abandonului, violenței și abuzului asupra animalelor.
- Eutanasierea nu este o soluție eficientă deoarece nu stopează înmulțirea necontrolată și abandonul animalelor.
- Sterilizarea continuă, organizată sistematic la nivelul autorităților publice locale, cu implicarea ONG-urilor, cabinetelor veterinare etc, este importantă deoarece este singura soluție care poate conduce, în câțiva ani, la stoparea înmulțirii necontrolate atât la câinii cu sau fără stăpân cât și la pisici care, mai nou, se înmulțesc necontrolat.
- acest gen de program este important și pentru educarea populației în spiritul respectării vieții și protejării mediului, conducând în acest fel, la limitarea abuzurilor asupra animalelor, a abandonului etc
- un astfel de program este, de asemenea, important pentru că, doar în câțiva ani, cheltuielile de la bugetul de stat, legate de întreținerea adăposturilor publice, vor scădea prin limitarea numărului de animale fără stăpân, datorită sterilizării și promovării adopției.

***

EN
- We all want to stop seeing dogs on the streets, we want clean and safe cities,
- The difference is that animal lovers want their situation to be managed in a civilized, efficient and visionary way so that in a relatively short time the issue of abandonment, violence, and abuse of animals can be solved.
Euthanasia is not an effective solution because it does not stop the uncontrolled breeding and abandonment of animals.
- Continuous sterilization, organized systematically at the level of local public authorities, involving NGOs, veterinary practices, etc., is important because it is the only solution that can lead, within a few years, to stopping uncontrolled breeding in dogs with or without a master and cats that, more recently, multiply uncontrollably.
- this type of program is also important for educating the population in the spirit of respecting life and protecting the environment, thus leading to the limitation of animal abuse, abandonment, etc.
- such a program is also important because, in only a few years, state budget spending related to the maintenance of public shelters will decrease by limiting the number of stray animals due to sterilization and promotion of adoption.

Cum va fi inmânată

Vom trimite Administației Prezidențiale și Primului ministru al României un email cu semnăturile și, dacă vom avea susținerea altor organizații de protectia animalelor, vom organiza o conferință de presă! Avem nevoie de cel puțin 10.000 de semnături!

***

EN
We will send the Prime Minister of Romania an email with the signatures and, if we have the support of other animal protection organizations, we will hold a press conference! We need at least 10,000 signatures!

Suceava, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2022-02-18 22:52:30 +0200

S-a ajuns la 10,000 semnături

2021-01-20 06:47:05 +0200

S-a ajuns la 5,000 semnături

2018-01-11 12:06:35 +0200

Este extrem de important să vedem problema animalelor fără stăpân, pe o scară mai largă, doar așa vom reuși să schimbăm ceva!
Felicitări VIER PFOTEN!
https://www.youtube.com/watch?v=8KjYzQGuxnE

2017-01-24 16:40:45 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2017-01-21 19:26:22 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2016-10-25 19:06:44 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2016-07-21 17:36:47 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2016-06-13 17:50:23 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2016-06-06 22:23:33 +0300

S-a ajuns la 10 semnături