Skip to main content

Către: Primăria Municipiului București / Consiliul General al Municipiului București

Revendică-ți Stadionul de Cartier!

· Renovarea și intabularea tuturor bazelor sportive aflate în proprietatea autorităților locale;
· Trecerea în proprietatea autorităților locale a tuturor bazelor sportive deținute de alte instituții ale statului;
· Construirea de noi baze sportive publice în cartierele sărace ale Capitalei, astfel încât suprafața orașului să fie acoperită uniform, în funcție de densitatea populației din fiecare zonă;
· Elaborarea unor noi planuri urbanistice care să oblige dezvoltatorii imobiliari să construiască facilități sportive în cadrul noilor ansambluri imobiliare;
· Accesibilizarea tuturor bazelor sportive astfel încât ele să poată fi folosite de către toți locuitorii orașului, atât pentru persoanele cu diferite dizabilități sau cu un nivel scăzut al veniturilor;
· Dezvoltarea unor structuri destinate zonelor marginalizate care să se bazeze atât pe specialiști în domeniul sportului, cât și pe psihologi, nutriționiști sau asistenți sociali, care să funcționeze ca instrumente de asistență socială;
· Finanțarea proiectelor comunitare și a inițiativelor cetățenești dedicate sportului de mase.

De ce este important?

Bucureștiul este un oraș tot mai poluat, cu tot mai puține spații verzi și locuri publice, în care riscurile asupra sănătății publice cresc de la un an la altul. Sportul de masă este doar unul dintre nenumăratele instrumente pe care autoritățile trebuie să le folosească pentru îmbunătățirea calității vieții orașului. În ultimii 30-40 de ani capitale din Europa precum Viena sau Paris au realizat că activitatea fizică de masă este esențială pentru un oraș prietenos cu locuitorii săi și au acționat în acest sens. Bucureștiul trebuie să învețe atât din propriul trecut, cât și din experiența pozitivă a altor orașe.

Mai multe informații pe www.stadiondecartier.asz.ro

București, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2021-01-26 15:14:30 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-01-26 10:53:32 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-01-26 10:19:54 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-01-26 09:16:26 +0200

S-a ajuns la 10 semnături