Skip to main content

Către: Primăria Orașului Voluntari, Consiliul Local Voluntari

Salvați Pădurea Andronache

Conform răspunsului primit de la primăria Voluntari, autoritățile au început aceste demersurile pentru includerea pădurii în Aria Naturală Protejată.

Cerem primăriei să declare Pădurea Andronache drept arie protejată urbană.

În România, peste jumătate din populație trăiește în orașe, la distanțe medii spre mari de ariile naturale protejate și cu spații naturale afectate în ultimele decenii de dezvoltarea imobiliară haotică.
Orașul Voluntari nu face abstracție de la această situație. În ultimii ani a crescut foarte mult, au apărut zeci de complexe rezidențiale, inclusiv în Pădurea Andronache și Pădurea Boldu Crețuleasca.
Conform datelor primate de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, mare parte din Pădurea Andronache este în proprietate privată și este doar o chestiune de timp până va avea soarta pădurii Băneasa unde se încearcă în aceste zile aprobarea defrișărilor în scopuri imobiliare.
De aceea este nevoie urgentă ca Pădurea Andronache să fie declarată arie protejată (urbană).

De ce este important?

Beneficiile acestei măsuri sunt foarte multe, printre cele mai importante sunt:
1. Asigurarea conservării biodiversității urbane în intravilanul orașului Voluntari prin conservarea habitatelor naturale, inclusiv a elementelor geomorfologice și peisagistice naturale și cvasinaturale și a florei și faunei sălbatice;
2. Ar contracara poluarea și dezvoltarea haotică din zonă;
3. Declararea Pădurii Andronache ca arie protejată urbană ar oferi servicii ecosistemice valoroase, ar avea rol educativ, încurajând mișcarea în aer liber. Ar oferi, deasemenea un plus de oxigen prin absorbția dioxidului de carbon, jucând astfel un rol relevant în stabilizarea climei locale;
4. Prin aderarea la Green Deal, România și-a luat angajamentul de a defini astfel de arii urbane protejate, iar prin această hotărâre de consiliu local, orașul Voluntari vine în întâmpinarea îndeplinirii acestor ținte de combatere a crizei climatice.

Cum va fi inmânată

Se va depune o inițiativă cetățenească la Primăria Voluntari și Consiliul Local Voluntari pentru a aproba o hotărâre de consiliu local prin care Pădurea Andronache să fie desemnată arie protejată urbană.

Pădurea Andronache, Voluntari 077190, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-07-16 14:16:12 +0300

Petiția este un succes cu 2,396 semnături

2020-05-05 16:57:45 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2020-05-05 10:34:07 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-05-04 22:35:40 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-05-04 21:36:44 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-05-04 20:36:56 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-05-04 19:58:43 +0300

S-a ajuns la 10 semnături