Skip to main content

Către: Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Solicitam măsuri concrete și umane, nu masacrarea urșilor!

În scopul protecției populației contra atacurilor urșilor în anumite zone de munte, precum și în scopul rezolvării pe cale pașnică a situației actuale vă rugăm să adoptați de urgență următorul set minim de măsuri menite a rezolva situația actuală și a ține pe viitor situația sub control:
- Alungarea urșilor din zonele învecinate așezărilor umane
- Relocarea celor agresivi în zone mai înalte și împădurite
- Aceste două măsuri vor fi în mod obligatoriu însoțite și de hrănirea animalelor sălbatice în păduri astfel încât să nu se mai întoarcă după hrană în respectivele comunități
- Instalarea de garduri electrificate la periferiile satelor unde există pericolul de atac din partea urșilor
- Instalarea de sirene și de dispozitive cu ultrasunete în localitățile în care există pericolul de atac din partea urșilor
- Educarea populației cu privire la modul de a se comporta în momentul apariției/întâlnirii unui urs
- Monitorizarea urșilor cu potențial agresiv prin montarea de dispozitive GPS
- Decontarea pagubelor produse de urși asupra gospodăriilor
- Introducerea în OUG 81/2021 a unor sancțiuni drastice pentru UAT-urile care nu implementează prevederile acesteia și se rezumă doar la solicitarea de exteagere prin împușcare a exemplarelor de urs brun
- Introducerea în comisiile prevăzute în OUG 81/2021 și a câte unui reprezentant din partea Asociațiilor de protecția animalelor din județul respectiv, în scopul monitorizării aplicării corecte a prevederilor legale și de asemenea pentru a fi un element de echilibru în luarea măsurilor optime pentru rezolvarea situației
- Implementarea unei strânse colaborări între autoritățile locale și asociațiile de protecția animalelor în scopul găsirii soluțiilor optime pentru fiecare situație în parte.

De ce este important?

Am urmărit cu atenție știrile apărute în mass-media in ultimele luni precum și modul eșuat de implementare a OUG 81/2021 la nivelul Județului Buzău și de asemenea la nivelul intregii țări.

În urma analizei făcute rezultă următoarele:
- În cazul a peste 70% din UAT-urile din țară nu s-au implementat prevederile OUG 81/2021, deși toate costurile sunt decontate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și respectiv de către ANSVSA.
- Există un atac fără precedent, lansat de mulți primari, președinți de consilii județene și respectiv prefecți, împotriva existenței urșilor. Din păcate chiar cei care au pornit aceste atacuri fără precedent sunt persoanele care ar fi trebuit să se asigure de implementarea prevederilor OUG 81/2021, ordonanță pe care o refuză în mod vehement și se pare ca nu doresc altceva decât liber la extragerea urșilor prin împușcare.
- În aproape toate UAT-urile si județele care solicită împușcarea urșilor ca unică soluție pentru evitarea atacurilor acestora asupra gospodariilor și oamenilor, nu au fost aplicate în niciun fel prevederile art. 4 alin. 1 și respectiv art. 5 din OUG 81/2021
- În majoritatea zonelor urșii nu sunt monitorizați conform legii, deci nu se cunoaște exact nici numărul lor și nici zona lor de acțiune, totul bazându-se doar pe presupuneri
- Urșii și restul animalelor sălbatice nu sunt hrănite în arealul lor de către administratorii fondurilor cinegetice
- Suprafața împădurită s-a diminuat în mod dramatic în ultimii ani
- Habitatul urșilor este din ce în ce mai mult perturbat de diverse concursuri de enduro, de înmulțirea numărului de persoane cu ATV-uri care urmăresc și haituiesc urșii și alte animale, de numărul tot mai mare de utilaje și camioane folosite la defrișări ilegale și pentru a transporta lemnul.
- Zonele din imediata apropiere a multor sate de munte nu mai sunt întreținute ele începând să se transforme în păduri tinere în care urșii, rămași fără hrană și fără habitatul lor natural, încearcă să se refugieze ajungând astfel în apropierea comunităților umane.

După cum simplu se poate observa din această succintă analiză, în majoritatea cazurilor apariția urșilor în apropierea comunităților umane provine din cauza unor "greșeli" ale administrațiilor locale și ale oamenilor, "greșeli" care pot fi ușor remediate cu un minim de implicare și civilizație sau în caz contrar prin introducerea unor sancțiuni drastice pentru nerespectarea prevederilor legale.

Actualizări

2022-09-15 14:16:37 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2022-09-15 12:43:17 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2022-09-15 11:46:18 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2022-09-15 10:55:04 +0300

S-a ajuns la 10 semnături