Skip to main content

Către: Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului București, Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu

Spune NU distrugerii Parcului IOR - Alexandru Ioan Cuza

Adresăm această petiție Primăriei sectorului 3, Primăriei Capitalei, Ministerului Mediului și Gărzii Naționale de Mediu.
Luni, 1 octombrie 2018, la sediul Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudești 191 (zona Dristor), va avea loc dezbaterea publică a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al sectorului 3.
Prin acest PUZ, în partea retrocedata din IOR (zona Metrou Titan) se va putea construi. În loc de parc și spațiu verde în această zona se vor putea ridica diverse clădiri, iar ocuparea terenului va fi în proporții de 30% pentru spațiul verde și 70% pentru construcții.
PUZ respectă funcțiunea prevăzută în PUG pentru această zonă, dar pentru că zona e amenajată ca spațiu verde poate fi ușor introdusă în PUZ ca atare prin realizarea unei expertize care să ateste că zona este deja amenajată ca spațiu verde.
România se află mult sub limitele recomandate de Uniunea Europeană în ceea ce privește suprafața de spațiu verde ce revine pe cap de locuitor (26 mp spațiu verde/cap locuitor).
Conform Raportului anual de mediu al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) București pentru anul 2016, suprafața de spațiu verde pentru sectorul 3 este de 16.27mp/cap locuitor, mult sub norma europeană și cea națională (sectorul 3 este al 4-lea ca suprafață verde/cap de locuitor dintre cele 6 sectoare ale Bucureștiului).
Conform art II din Ordonanța de urgență nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:
„1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafața de spațiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, și de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a întocmi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, un program în care vor fi evidențiate etapele de realizare a obligației prevăzute la alin. (1), cu indicarea termenelor intermediare propuse.”
Conform art III din același OUG:
„(1) Nerespectarea prevederilor art. II constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în cuantumul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac potrivit art. 97 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.
(3) Dispozițiile alin. (1) referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”
Cu toate că Primăria sectorului 3 NU și-a îndeplinit obligațiile nici la 5 ani de la expirarea termenului limită, aceasta vrea sa reducă și mai mult spațiul verde prin distrugerea unei părți importante din Parcul IOR.
Îngrijorarea noastră referitoare la reducerea constantă a spațiilor verzi este justificată și de ritmul alert al lucrărilor de betonare/pavare prin intervenția în spațiile verzi ale blocurilor și școlilor din sector - suprafețe mari de spațiu verde transformându-se, peste noapte, în parcări și trotuare. În același timp, unele trotuare vechi au devenit spații verzi ad-hoc, ceea ce lasă de dorit în privința șanselor de supraviețuire a copacilor ale căror rădăcini au fost afectate, având ca rezultat uscarea și, eventual, căderea lor, ceea ce poate pune în pericol cetățenii și bunurile lor.
Luând în considerare calitatea proastă a aerului din orașul nostru putem considera aceste acțiuni și ca o amenințare la sănătatea locuitorilor nevoiți să se lupte cu poluarea crescândă, pe de o parte, dar și cu scăderea accentuată a suprafețelor verzi, pe de altă parte.
Nu în ultimul rând punem la îndoială justețea documentelor pe baza cărora s-a făcut respectiva retrocedare.
Solicităm autorităților:
● să încadreze partea retrocedată cu suprafata de aproximativ 12 hectare din Parcul IOR/Alexandru Ioan Cuza în PUZ ca spațiu verde;
● să ia de urgența măsuri astfel încât suprafața verde/cap locuitor să fie de minim 26 mp conform legislației în vigoare

De ce este important?

Parcul IOR, cu o suprafață de aproximativ 85 Ha, este plamanul verde al sectorului 3, unul dintre cele mai mari si mai frumoase parcuri din București. Acesta a luat ființă în anul 1965 si este locul de recreere pentru locuitorii sectorului 3 și nu numai, de mai bine de 50 de ani.
Primaria Sectorului 3 condusa de primarul Robert Negoița, dorește conform noului Plan Urbanistic Zonal aflat in dezbatere, ca în partea retrocedată din IOR (zona Metrou Titan) să se poata construi. În loc de parc și spațiu verde în această zona se vor putea ridica diverse clădiri, iar ocuparea terenului va fi în proporții de 30% pentru spațiul verde și 70% pentru construcții.
Aceast zonă reprezintă 25% din suprafața de teren a parcului și trebuie să rămână spatiu verde ca și pana acum.

Cum va fi inmânată

Petiţia o să fie trimisă pe email şi înmânată personal domnului primar Robert Negoița, o să insistăm pâna acesta o să işi facă timp pentru această petiţie.

Alexandru Ioan Cuza Park, Strada Baba Novac, București, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2019-07-04 18:35:42 +0300

S-a ajuns la 20,000 semnături

2018-10-06 20:44:42 +0300

S-a ajuns la 10,000 semnături

2018-10-02 22:34:04 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2018-10-01 17:14:49 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2018-10-01 14:08:18 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2018-10-01 09:52:41 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2018-10-01 08:52:41 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2018-10-01 08:23:13 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2018-10-01 07:54:47 +0300

S-a ajuns la 10 semnături