Skip to main content

Către: Guvern și Parlament

Stop haosului legislativ generat de ordonanțele de urgență

Stop haosului legislativ generat de ordonanțele de urgență

Cerem Guvernului și Parlamentului să respecte art. 6 (4) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Ordonanțele de urgență trebuie fundamentate pe baza unor documente de politici publice.

Cerem transparență, predictibilitate și responsabilitate!

De ce este important?

Pe parcursul a 730 de zile (2017-2018) guvernul PSD-ALDE-UDMR a dat 231 de ordonanțe de urgență. În medie, o dată la 3 zile guvernul a reglementat prin act normativ una sau mai multe situații pe care le-a considerat extraordinare.

De fiecare dată guvernul a încălcat în mod deliberat legea, care prevede o procedură riguroasă pentru adoptarea actelor normative, precum și obligația supunerii fiecărui proiect consultării publice.
Rezultatul? Haos legislativ, incapacitatea instituțiilor de a implementa și gestiona noile reglementări, costuri economice și sociale uriașe.

Legea 24/2000
Art. 6.(4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare sunt elaborate pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern.

Programul de guvernare NU ESTE un document de politici publice și nu poate fi folosit ca atare pentru fundamentarea proiectelor de acte normative emise de către guvern.

Documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în HG 870/20006, HG 775/2005 și HG 561/2009.
Documentele de politici publice includ şi informaţii cu privire la evaluarea impactului, măsurile de monitorizare, evaluare şi implementare a soluţiilor identificate.

Procedura de adoptare a actelor normative este reglementată de Legea 24/2000, HG 561/2009 și HG 1361/2006.
Consultarea publică este obligatorie, conform prevederilor Legii 52/2003 și presupune aducerea la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de avizare.

Categorie

Actualizări

2019-02-07 10:06:48 +0200

Mergem mai departe. Prpounem modificarea regulemntelor camerelor Pralamentului, astfel incat controlul parlamentar sa se faca pe 'pe bune'. Este obligatia Parlamentului sa se asigure ca Guvernul respecta procedurile de adoptare a ordonantelor de urgenta. Existenta unor vicii de procedura in adoptarea lor (ex. absenta unor documente obligatorii sau a consultarii publice) pot constitui cauze de nulitate.

2019-02-03 19:52:09 +0200

Într-un comunicat transmis de către Hotnews un grup de 50 de profesori de economie cer "Adoptarea de urgență a unei strategii pe termen mediu și lung de dezvoltare a sistemului financiar-bancar din România, de întărire a concurenței între piețele financiar-monetare, de dezvoltare a pieței de capital, de dezvoltare a sectorului IFN (leasing, factoring, forfetare).."

O cer pentru că așa este normal. Noi însă știm că guvernul este obligat să-și fundamenteze propunerile legislative pe documente de politici publice (planuri și strategii).

Cere Guvernului și Parlamentului să respecte legea!

2019-02-02 11:08:38 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2019-02-01 08:43:53 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2019-02-01 00:57:44 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2019-01-31 21:11:28 +0200

S-a ajuns la 10 semnături