Skip to main content

Către: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Comisiile de specialitate ale Parlamentului României

Vrem ca toți tinerii sa aibă acces la educație pentru sănătate sexuală în școli!

Președintele României a promulgat actul normativ care modifică şi completează Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în sensul stabilirii în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a oricăror instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul educaţiei, a obligaţiei de a derula în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, programe de educaţie pentru viaţă şi pentru sănătate. Î n acest fel va fi sigurat accesul tinerilor la teme de educație privind sexualitatea.

Vă cerem să luați măsuri pentru ca adolescenții și tinerii din România să aibă acces la educație pentru sănătate sexuală în școli.

Prin educație pentru sănătate sexuală, tinerii își dezvoltă capacitatea de a face alegeri în mod conștient cu privire la relații, sexualitate, sănătate fizică și emoțională. Aceste alegeri au la bază respectul și protejarea propriei sănătăți cât și a celorlalți.

În România sunt cele mai multe adolescente cu vârsta între 10 și 19 ani din Uniunea Europeană care devin mame, în fiecare an. Datele arată că, ignorând dreptul tinerilor la educație pentru sănătate sexuală, aceștia sunt sacrificați generație după generație, fiind expuși riscurilor de necunoaștere a dezvoltării sexualității, a sarcinilor neintenționate și infecțiilor cu transmitere sexuală.

Bolile cu transmitere sexuală și consecințele lor fac ravagii în România. Numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani diagnosticați cu infecție HIV este unul din cele mai mari din Europa[1] . Infertilitatea este o dramă cu care se confruntă din ce în ce mai multe cupluri tinere. Mortalitatea prin cancer de col, demonstrat de ultimele dovezi științifice ca fiind consecința infecției cu virusul HPV transmis sexual, este cea mai mare din Europa[2] . Cancerul de sân este de asemenea principala cauză de îmbolnăvire de cancer în rândul femeilor din România[3].

Tot în România, 1 din 4 femei sunt cel puțin o dată în viață agresate fizic sau sexual de partenerul lor[4].

Educația pentru sănătate sexuală înglobează componenta de egalitate de gen care cuprinde noțiuni despre abuz, serviciile de ajutor și asistență, încurajează respectul, drepturile și obligațiile ambilor parteneri.

Cerem ca tinerii să aibă acces în școli la informații corecte, care să acopere toate temele sexualității, de la igienă, la contracepție, abuz și drepturi, informații dovedite științific și care să fie predate într-un mod prietenos elevilor.

De ce este important?

https://youtu.be/8Rb8jxJaDc8

România este țara din Uniunea Europeană care ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de mame adolescente. În anul 2015, 627 de tinere au născut înainte să fi împlinit vârsta de 15 ani, iar numărul celor care au devenit mame în timp ce aveau vârsta între 15 și 19 ani era de 17621! [5]

România este țara europeană cu cel mai mare număr de noi diagnosticări cu HIV în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, la nivelul anului 2013[6].

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, rata mortalității cauzată de cancerul de col uterin în România este de 2-2,7 ori mai mare decât în majoritatea statelor Europei Centrale și de Est și de 6,3 ori mai mare decât media țărilor din Uniunea Europeană[7]. Cancerul de sân este principala cauza de îmbolnăvire prin cancer în rândul femeilor. Anual în România sunt diagnosticate cu cancer de sân aproximativ 9000 de femei, iar peste 3000 de femei mor în fiecare an din cauza acestei maladii[8]. O cunoaștere corectă a factorilor de risc și formarea unor comportamente sănătoase cresc șansele depistării precoce, a intervențiilor timpurii și a șanselor de supraviețuire.

Tot în România, 1 din 4 femei sunt cel puțin o dată în viață agresate fizic sau sexual de partenerul lor. Această situație contravine oricăror norme morale sau legale fiind unul dintre rezultatele lipsei educației pentru egalitate de gen, 79% dintre victime fiind femei[9]. Educația pentru sănătate sexuală înglobează componenta de egalitate de gen a cărui scop este de a acorda șanse egale tuturor cetățenilor unei țări, indiferent de gen, religie sau orientare sexuală.

Educație pentru sănătate sexuală include informații care privesc atât dezvoltarea fizică a copilului și adolescentului cât și dezvoltarea lui emoțională, relațională și socială, toate adaptate nivelului de înțelegere a acestora. Accesul la educație pentru sănătate sexuală completează spectrul educației universale și formează, responsabil și adaptat, atitudini responsabile și sănătoase, o înțelegere și o informare corectă, o împuternicire a tinerilor membri ai unor comunități și ai unei societăți românești lipsite de discriminare.

1. ECDC: Surveillance Report. HIV/AIDS surveillance in Europe
2. http://dspvs.ro/dsp2/images/Analiza%20de%20situatie%20Cancer%20de%20Col%20uterin%202014.pdf
3. International Agency for Research on Cancer, http://eco.iarc.fr/eucan/CancerOne.aspx?Cancer=46&Gender=2
4. https://violentaimpotrivafemeilor.ro/statistici-privind-violenta-in-familie-aproape-noua-mii-de-cazuri-de-lovire-si-alte-violente-si-80-de-violuri-in-familie-in-primele-6-luni-ale-anului/
5. INSEE- Anuarul statistic al României 2016
6. ECDC: Surveillance Report. HIV/AIDS surveillance in Europe
7. http://dspvs.ro/dsp2/images/Analiza%20de%20situatie%20Cancer%20de%20Col%20uterin%202014.pdf
8. International Agency for Research on Cancer, http://eco.iarc.fr/eucan/CancerOne.aspx?Cancer=46&Gender=2
9. https://violentaimpotrivafemeilor.ro/statistici-privind-violenta-in-familie-aproape-noua-mii-de-cazuri-de-lovire-si-alte-violente-si-80-de-violuri-in-familie-in-primele-6-luni-ale-anului/

Categorie

Linkuri

Actualizări

2020-04-07 17:55:13 +0300

Petiția este un succes cu 8,242 semnături

2018-02-19 08:47:34 +0200

S-a ajuns la 5,000 semnături

2017-10-07 21:30:25 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2017-10-07 15:15:06 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2017-10-05 20:56:05 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2017-10-05 17:24:26 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2017-10-05 15:48:07 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2017-10-05 14:14:24 +0300

S-a ajuns la 10 semnături