Skip to main content

Către: Consiliului Superior al Magistraturii

Vrem justiția descrisă în Constituția României

Vrem justiția descrisă în Constituția României

În Constituția României (art.124) Justiția este descrisă ca unică, imparțială, egală pentru toți și se înfăptuiește în numele legii. Judecătorii ar fi independenți (între ei, față de șefii ierarhici și față de alte autorități ale statului) și s-ar supune numai legii. Interpretarea că judecătorul ar fi suveran în sensul de despot absolut a permis CSM să „reglementeze” Inspecția Judiciară astfel încât să nu verifice dacă hotărârile respectă adevărul și legile în vigoare. Situații identice sunt soluționate diferit, judecătorii atestă fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului care înclină balanța în direcția greșită. Am inițiat această campanie pentru că responsabilizarea magistraților nu impune o lege specială. Pe lângă Statutul Magistraților (legea 303/2004) care ar propune sancțiuni disciplinare avem la dispoziție Codul Penal. Nu se aplică din cauza protecției acordate de CSM și inspecția judiciară, care asigură perpetuarea încălcărilor legii. CSM să dispună ca Inspecția Judiciară să controleze dacă hotărârile contestate prin petiții respectă adevărul rezultat din cântărirea tuturor probelor administrate legal și aplică imparțial legea. În prezent, Inspecția judiciară certifică minciuna ca temei de fapt pentru ocolirea legii. Astfel judecătorii sunt încurajați să abuzeze de dreptul de a aprecia subiectiv faptele și de a a aplica discreționar legea.

De ce este important?

Trebuie să fim cât mai mulți de acord că și judecătorii trebuie să răspundă pentru nerespectarea legii prin atestarea unor fapte și împrejurări neadevărate. Justiția este unică, imparțială egală pentru toți și se înfăptuiește în numele legii. Judecătorii se supun legii și numai legii. Sunt independenți doar pentru incompetenții care confundă supunerea față de lege cu independența deplină în aprecierea subiectivă. De aici s-a ajuns la ideea de Justiție independentă față de celelalte puteri ale statului care ar trebui (teoretic) să se controleze reciproc

Cum va fi inmânată

Voi trimite email sau petiție scrisă însoțită de semnăturile primite.

Categorie

Actualizări

2019-07-12 01:51:34 +0300

S-a ajuns la 10 semnături

2019-07-09 08:13:35 +0300

https://pixabay.com/ro/photos/justi%C8%9Bie-justi%C5%A3ie-corectitudine-2574945/

2019-07-05 03:45:56 +0300

În Constituția României (art.124) Justiția este descrisă ca unică, imparțială, egală pentru toți și se înfăptuiește în numele legii. Judecătorii ar fi independenți (între ei, față de șefii ierarhici și față de alte autorități ale statului) și s-ar supune numai legii. Interpretarea că judecătorul ar fi suveran în sensul de despot absolut a permis CSM să „reglementeze” Inspecția Judiciară astfel încât să nu verifice dacă hotărârile respectă adevărul și legile în vigoare. S-a ajuns la situația că situații identice să fie soluționate diferit, judecătorii să ateste fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului care înclină balanța în direcția greșită. Am inițiat această campanie pentru că responsabilizarea magistraților nu impune o lege specială. Pe lângă Statutul Magistraților (legea 303/2004) care ar propune sancțiuni disciplinare avem la dispoziție Codul Penal. Nu se aplică din cauza protecției acordate de CSM și inspecția judiciară, care asigură perpetuarea încălcărilor legii.

2019-07-03 11:29:02 +0300

Cred că legea penală ar pedepsi teoretic și pe judecători pentru „atestarea unor fapte sau împrejurări care nu corespund adevărului ori omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări” ca și „funcționarul public (judecător) care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile (justiția ca autoritate publică), omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală”.
Continui să cred că statul de drept începe cu o justiție de drept, și că nimeni nu poate ignora legea fără a fi pedepsit. Altfel grupul organizat de iresponsabili numit de noi justiție apreciază ce vrea, când vrea, dacă vrea, iar noi ne luptăm pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție de parcă ar funcționa un alt mecanism prin care statul ne-ar garanta procese echitabile și în termene rezonabile ! „Deșteaptă-te romââââne..!”

2019-07-03 11:12:10 +0300

Legile răspunderii tuturor cetățenilor români există. În opinia inspectorilor judiciari soluțiile date de magistrați nu pot fi controlate sub aspectul respectării adevărului și legii. Prin diverse instrucțiuni, interpretări și campanii „de protejare a justiției”, nici procurorii nu au dreptul de a cerceta faptele penale ale magistraților pentru a nu le afecta libertatea de a face ce vor, când vor și doar dacă vor. Pentru judecători nu s-ar aplica articole din codul penal, referitoare la fapte precum „falsul intelectual” (art.321), uzul de fals” (art 323) sau „omisiunea sesizării” (art. 267) deși exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești (art.175) și le sunt dedicate. De aceea am inițiat campania „Vrem justiția descrisă în Constituția României”
...Dacă vrem ?! Par a fi probleme cu semnăturile condiționate de plata unei donații. Deocamdată, asta e!