Skip to main content

Către: Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CANALELE din OTOPENI trebuie IGIENIZATE fără „DISTRUGEREA VEGETAȚIEI”

Ne adresă Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru a se asigura că termenii parteneriatului ANIF cu Primăria Otopeni sunt și în faptă duși la îndeplinire și în conformitate cu scopul pentru care aceste canale au fost create.

Vineri, 29 martie 2024, în ședința de Consiliu Local- Primăria Otopeni se vor lua hotărâri legate de întreținerea canalelor ANIF de către Primărie și vrem să ne asigurăm că ANIF verifică CUM se face IGIENIZAREA fără ca aceasta să ducă la DISTRUGEREA totală a VEGETAȚIEI SPONTANE din canale, mai ales că o parte importantă din vegetație ajută la consolidarea malurilor, filtrarea apelor uzate și nu în cele din urmă aduce un plus de confort locuitorilor prin flora și fauna lor, într-un oraș unde accentul se pune pe construcții (multe care duc la casetarea canalelor) și foarte rar pe peisagistică.

De ce este important?

Întrucât natura și amenajarea de spații verzi pentru locuitori nu este prioritară pentru autorități, nu dorim distrugerea totală a vegetației spontane din canalele pluviale ale Otopeniului atunci când se decolmatează și igienizează.

Solicităm ca ANIF (Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare) în administrarea căreia sunt aceste canale, să se asigure că, prin votul dat, prin proiectele viitoare, dar și prin modul de implementare, canalele din Otopeni:
- nu vor fi “distruse”;

- vor fi curățate de gunoaie, de vegetația uscată, de vegetația crescută în dreptul gurilor de scurgere, sau în zone unde este necesar accesul;

- vor fi decolmatate pentru a asigura curgerea apei;

- vorr beneficia de plantări de consolidare a malurilor sau plantări pentru îmbunățățirea funcțiilor acestora, inclusiv cea decorativă;

- vor beneficia de măsuri de protecție a florei și faunei și de încurajare a biodiversității;

- vor beneficia de măsuri de prevenție a poluării cu ape neconforme și deșeuri;

- vor fi valorificate la potențialul maxim, într-o viziune pe termen lung.

Cum va fi inmânată

Depusă la registratura Primăriei Otopeni

075100 Otopeni, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2024-04-14 09:21:20 +0300

S-a ajuns la 10 semnături