Skip to main content

Către: Primăria Comunei Tunari

Cerem Primăriei Comunei Tunari să declare Pădurea Tunari drept Arie Protejată

Cerem primăriei Comunei Tunari să declare Pădurea Tunari drept Arie Protejată.
Comuna Tunari se numără printre puținele localități limitrofe Bucureștiului care se bucură de o suprafață consistentă de pădure, de aproape 100 de hectare, pe raza unității administrativ-teritoriale.
Recent, România a fost condamnată de Curtea Europeană de Justiție pentru poluare din cauza depășirilor „sistematice și persistente a valorilor limită pentru microparticulele (PM 10) în zona RO32101 (București, România)”.
Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, parte din Pădurea Tunari este în proprietate privată și este doar o chestiune de timp până când va avea soarta pădurii Băneasa unde se încearcă în această perioadă aprobarea defrișărilor în scopuri imobiliare.
Cum pădurea Băneasa-Tunari este un filtru natural între poluarea din Capitală și locuitorii din comuna Tunari/orașul Otopeni, și asigură un plus de oxigen în contrapartidă cu arderile de combustibili generate de mișcările de aeronave de pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" Otopeni, cerem primăriei să declare Pădurea Tunari drept Arie Protejată conform legii-cadru privind protecţia mediului OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006.

De ce este important?

Beneficiile acestei măsuri sunt foarte multe, cele mai importante fiind:

1. Asigurarea conservării biodiversității în intravilanul comunei prin conservarea habitatelor naturale, inclusiv a elementelor geomorfologice și peisagistice naturale și cvasinaturale și a florei și faunei sălbatice;
2. Ar contracara poluarea și dezvoltarea haotică din zonă;
3. Declararea Pădurii Tunari ca Arie Protejată ar oferi servicii ecosistemice valoroase, ar avea rol educativ, încurajând mișcarea în aer liber;
4. Ar oferi, de asemenea, un plus de oxigen prin absorbția poluanților degajați, în cantități deloc de neglijat, de mișcările de aeronave de pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” din Otopeni și de traficul greu aferent DNCB, jucând astfel un rol relevant în stabilizarea climei locale;
4. Prin aderarea la Green Deal, România și-a luat angajamentul de a defini astfel de arii urbane și periurbane protejate iar, prin această hotărâre de consiliu local, comuna Tunari vine în întâmpinarea îndeplinirii acestor ținte de combatere a crizei climatice.

Tunari 077180, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-05-11 20:01:52 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-05-08 10:01:46 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-05-08 09:20:52 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-05-08 09:02:56 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-05-08 08:38:09 +0300

S-a ajuns la 10 semnături