Skip to main content

Către: Ministerul Educației

Echitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale!

Vrem ca elevii cu cerințe educaționale speciale să se bucure de o educație incluzivă și de calitate!

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală a derulat o cercetare amplă despre situația actuală din sistemul educațional privind problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din România, iar rezultatele cercetării au scos la iveală numeroase probleme care necesită o serie de acțiuni urgente.

Cerem Ministerului Educației următoarele:

1. Cadre didactice calificate pentru toți elevii cu cerințe educaționale speciale prin cursuri de formare gratuite, acreditate de Ministerul Educației și suplimentarea posturilor de profesor itinerant și de sprijin.

2. Infrastructură școlară adaptată la nevoile elevilor cu cerințe educaționale speciale

3. Intervenție timpurie și identificarea nevoilor copiilor care prezintă cerințe educaționale speciale

De ce este important?

În România există peste 50.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) cărora nu li respectă dreptul la educație incluzivă. Potrivit legislației în vigoare încadrarea profesorilor itineranţi şi de sprijin se realizează conform art. 11 din Ordinul 5574/2011 și prevede un număr maxim de 12 copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate sau uşoare. În realitate această lege nu este respectată deoarece media numărului de copii cu CES pentru un profesor itinerant depășește cu mult acest număr, ajungând la peste 40 de elevi pentru un singur profesor itinerant. Acest deficit de resursă umană asupra căruia încercăm să tragem un semnal de alarmă duce la scăderea eficienței actului educațional.

Infrastructura școlară trebuie, de asemenea, să fie adaptată pentru a facilita accesul și participarea elevilor cu CES. Aceasta include facilități fizice accesibile, tehnologii asistive și alte resurse necesare pentru a susține procesul de învățare al acestor elevi. Prin investiții în infrastructură, se poate crea un mediu fizic propice în care elevii cu diverse nevoi să se simtă incluși și acceptați. În plus, asigurarea unei distribuții echitabile a resurselor financiare și infrastructurale în toate școlile contribuie la eliminarea inegalităților în educație și la crearea unui sistem educațional mai drept și mai accesibil pentru toți elevii.

Intervenția timpurie și identificarea nevoilor copiilor care prezintă cerințe educaționale speciale reprezintă un pilon crucial în asigurarea succesului școlar pentru copiii cu dificultăți de învățare. Implementarea unui proces riguros și obligatoriu de mapare încă de la începutul parcursului educațional permite identificarea rapidă a nevoilor individuale ale elevilor, facilitând astfel o intervenție promptă și personalizată. Prin instituirea unui sistem obligatoriu de intervenție timpurie, școlile pot oferi sprijinul necesar imediat ce apar semnele dificultăților de învățare. Această acțiune timpurie nu numai că îmbunătățește performanțele academice ale elevilor, dar are și un impact pozitiv asupra încrederii în sine. Totodată, ajută la prevenirea amplificării discrepanțelor de învățare, dar și la prevenirea abandonului școlar, consolidându-se astfel baza pentru o societate mai incluzivă și diversă.

Semnează și tu petiția prin care cerem echitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale!

---

Prezentul demers face parte din proiectul „ASIGURacCES”. Proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și Sex og Politikk, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Pentru a afla mai multe despre proiectul nostru, puteți accesa: https://secs.ro/asiguracces-ro/ sau https://www.facebook.com/SECS.RO.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Actualizări

2024-01-27 15:59:21 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2024-01-15 19:42:22 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2024-01-15 17:32:29 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2024-01-12 13:20:14 +0200

S-a ajuns la 10 semnături