Skip to main content

Către: Apă Canal Ilfov

Mogoşoaia vrea apă potabilă curată!

Către: Compania Apă Canal Ilfov

Spre știință: Direcția de Sănătate Publică Ilfov

Referitor: Calitatea apei potabile din comuna Mogoșoaia

Stimați domni, stimate doamne,

Noi, semnatarii prezentei petiții împreună cu Asociația Civis Mogoșoaia, vă supunem spre analiză următoarea situație de mare gravitate pentru sănătatea publică:

Foarte mulți locuitori ai comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, întâmpină recurent probleme cu apa potabilă de la rețea în ultimele luni. Problema persistă încă de anul trecut (2019) şi mulți cetățeni sesizează că apa de la rețea prezintă deseori o culoare galbenă, maronie, aspect uleios și multe reziduuri, conform fotografiilor anexate.
Cetățenii susțin că apa pe care o folosesc în alimentaţie este murdară, are rugină şi lasă depuneri uleioase.
După cum se poate observa în imaginile atașate acestei petiții, cetățenii cheltuie sume mari de bani pentru a-şi achiziționa diferite sisteme de filtrare cât mai performante şi apă îmbuteliată pentru consum. Din cauza problemelor recurente, oamenii sunt nevoiți să schimbe filtrele foarte des pentru a putea folosi apa de la rețea. Această apă nu poate fi consumată nici pentru băut, gătit sau spălat, prezintă un pericol pentru sănătatea cetățenilor şi a animalelor și afectează funcționarea electrocasnicelor (mașini de spălat vase, rufe).
Nici cei care cheltuie sume mari pentru a procura filtre nu sunt siguri de calitatea apei pe care o consumă în final.
Deseori, cetățenii sunt nevoiți să lase apa murdară de la robinet să curgă minute sau ore în şir până când aceasta îşi schimbă culoarea şi poate fi folosită la spălat. În tot acest timp, consumul este contorizat şi apa trebuie plătită, deşi nu poate fi deloc folosită.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, este obligatorie păstrarea unei calități corespunzătoare a apei, astfel încât aceasta să fie sanogenă și curată.
Este obligatoriu ca apa potabilă să respecte cerințele minime din Anexa 1 la această lege.

În scopul soluționării acestei situații, vă solicităm:
1. Să dispuneți măsuri urgente pentru a remedia problema.
2. Să ne comunicați în termenul legal care vor fi măsurile luate și termenul maxim de punere în practică.
3. În cazul în care este nevoie de întreruperea furnizării apei pentru operațiunile de reparații sau curățare a țevilor, să se asigure informarea cetățenilor privind aceste proceduri şi intervalul de timp alocat.
4. Să se ofere reduceri de tarif pentru perioadele în care calitatea apei de la rețea este slabă şi nu poate fi consumată ca atare conform obligațiilor contractuale de a ne furniza apă potabilă.

În cazul în care solicitările noastre nu vor fi soluționate de urgență, ne vom adresa autorităților responsabile cu sănătatea publică din județul Ilfov.

Vă rugăm să ne comunicați un răspuns în cel mai scurt timp posibil, având în vedere termenul maxim de răspuns prevăzut în OG 27/2002 actualizată 2016, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor art. 8 pct. (1

Dorim ca în răspunsul dvs. să se menționeze poziția companiei dvs. cu privire la situația indicată, precum și orizontul de timp în care își propune să remedieze situația.

De ce este important?

Semnăturile cetățenilor vin pentru a vă informa că problema este o prioritate pentru noi deoarece apa de calitate proastă afectează direct sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Cum va fi inmânată

Direct la sediul instituției.

Mogoșoaia, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2020-02-27 07:41:22 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-02-26 20:11:54 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-02-26 18:15:03 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-02-26 17:41:37 +0200

S-a ajuns la 10 semnături