Skip to main content

Către: Primăria București, Primăria Sector 3 și Guvernul României

Parcul Central - Biblioteca Națională

Parcul Central - Biblioteca Națională

Transformarea în parc a zonei limitate de bd. Unirii, bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, bd. Mircea Vodă. Spațiul propus spre amenajare are aproximativ 11,5 - 12 ha.
Cerem o asumare comună între Primăria București/Primăria Sector 3 și Guvernul României (terenul aparține mai multor ministere) a acestui proiect, care ar putea duce la realizarea unui spațiu verde nou în inima Bucureștiului. Cerem ca "promisul" cartier al justitiei sa fie construit in alta zona iar tot acest teren sa fie transformat intr-un parc public atat de necesar Capitalei.
Argumente legale:
Conform Raportului anual de mediu al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) București pentru anul 2016, suprafața de spațiu verde pentru sectorul 3 este de 16.27mp/cap locuitor, mult sub norma europeană și cea națională (sectorul 3 este al 4-lea ca suprafață verde/cap de locuitor dintre cele 6 sectoare ale Bucureștiului).
Conform art II din Ordonanța de urgență nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:
„1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafața de spațiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, și de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a întocmi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, un program în care vor fi evidențiate etapele de realizare a obligației prevăzute la alin. (1), cu indicarea termenelor intermediare propuse.”
Conform art III din același OUG:
„(1) Nerespectarea prevederilor art. II constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în cuantumul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac potrivit art. 97 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.
(3) Dispozițiile alin. (1) referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

De ce este important?

Au trecut mai bine de 40 ani de la amenajarea unui parc nou în București - Parcul Plumbuita.
Capitala se sufocă iar construcțiile sunt ridicate haotic și fără viziune (ca să nu spunem mai mult). Administratia actuală ne înghesuie tot mai mult intre betoane.
Avem nevoie de un parc nou în zona centrală a orașului pentru a menține aerul respirabil și pentru a nu ne îndepărta și mai mult de norma de mediu recomandată de 26 mp suprafață verde/cap de locuitor (statisticile actuale plasează Bucureștiul la sub 18 mp suprafață verde/cap de locuitor).

Cum va fi inmânată

Fizic catre autorități: Primăria București, Primăria Sector 3, Guvernul României.

București

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorii


Motivul semnării

  • Bucurestenii au nevoie de aer.

Actualizări

2019-07-31 21:45:44 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2019-07-31 13:18:32 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2019-07-31 12:24:03 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2019-07-31 11:48:27 +0300

S-a ajuns la 10 semnături