Skip to main content

Către: Ministrul Mediului Apelor și Padurilor

Protejați oamenii, fără cruzime față de animale

Propunem o serie de măsuri civilizate pe care guvernul le poate implementa de îndată pentru a asigura securitatea și confortul oamenilor și pentru a proteja eficient animalele și respectarea întocmai a prevederilor OUG 81/2021, art. 4 alin. 1 și respectiv art. 5:
1. Decontarea, printr-un program guvernamental, a cheltuielilor pentru garduri electrice pentru gospodăriile de la marginea satului sau izolate în vederea ținerii la distanță a ursului;
2. Alocarea de resurse pentru cumpărarea unor câini de talie mare pentru proprietarii din zonele unde este prezent ursul; subvenționarea hranei pentru câinele de pază;
3. Despăgubiri imediate și efective printr-un mecanism simplu de verificare la nivelul primăriei pentru pagubele produse de urs în gospodării: plata oilor mâncate de urs, plata porcilor uciși, plata pomilor fructiferi distruși etc;
4. Hrănirea în pădure a urșilor de către asociațiile de vânătoare;
5. Monitorizarea individuală a urșilor prin GPS pentru a-i identifica pe cei cu comportament periculos în vederea eliminării lor;
6. Informarea cetățenilor cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte când se întâlnesc cu urșii prin pliante informative, prezentare la nivelul școlilor etc;
7. Dispozitive barieră cu US la intrarea in localități care să se activeze în prezența animalelor.
În epoca în care trăim tehnologia și nivelul de dezvoltare ne permit să acționăm astfel încât oamenii să fie în securitate și să evităm cruzimea față de animale. Este datoria guvernului să ofere soluții legale și resursele necesare, a autorităților locale să le implementeze, a asociațiilor de vânătoare să se implice, a oamenilor să le respecte.

De ce este important?

Trebuie să acționăm conform normelor epocii în care trăim: pentru protejarea oamenilor folosind tehnologia disponibilă și fără cruzime față de urși/animale.

Județul Buzău, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-02-12 01:01:21 +0200

S-a ajuns la 10 semnături