Skip to main content

Către: Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii; ​Marius Ion Oltean, director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sibiu

Salvaţi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu

Se încearcă în acest moment "execuţia" unuia dintre cei mai competenţi şi integri specialişti din domeniul patrimoniului românesc, care a avut o contribuţie majoră la protejarea clădirilor istorice din centrul istoric al Sibiului şi din judeţul Sibiu de-a lungul anilor.
În urma publicării articolului din data de 24.09.2020 în ziarul Justiţiarul (Noi abuzuri la Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu) care a tras un semnal de alarmă major, semnalând problemele din singura instituţie din judetul Sibiu care reprezintă interesele Statului român cu privire la protejarea patrimoniului este de datoria noastră să fim alături de unul dintre cei mai integri funcţionari.
Ca arhitect în cadrul Direcţiei pentru cultură Ştefania Romaşcan a reuşit organizarea a numeroase conferinţe pro-patrimonio, a conceput panouri de informare privind intervenţiile în zonele protejate pentru județul Sibiu, zeci de întâlniri cu primarii din jud. Sibiu pentru introducerea unor regulamente de protectie a patrimoniului rural in documentatiile de urbanism, s-a opus inserării unor funcţiuni neadecvate de tip mall în apropierea centrului istoric, reuşind blocarea construirii unui mall pe amplasamentul fostei berării, lângă centrul istoric, a analizat mii de dosare şi a întocmit referate argumentate, oprind astfel luarea unor decizii care duceau la distrugerea patrimoniului, a inventariat sute de imobile şi a identificat valorile de patrimoniu din judeţul şi municipiul Sibiu, a reuşit protejarea unor zone din municipiul Sibiu şi recunoaşterea lor în documentaţiile de urbanism şi multe altele. Toatea acestea le-a făcut cu profesionalism, verticalitate şi integritate.
Solicităm de urgenţă luarea măsurilor care se impun pentru:
- inventarierea tuturor actelor şi documentelor din arhiva D. J. C. Sibiu, conform legislaţiei,
- oprirea hărţuirii morale la care este supusă arh. Ştefania Romaşcan şi lăsată să-şi exercite meseria cu profesionalism aşa cum a făcut până acum,
- publicarea tuturor avizelor emise, pe site-ul D.J.C. Sibiu, conform prevederilor legale.

De ce este important?

- Pentru că numai cu ajutorul unor funcţionari publici integri se poate proteja patrimoniul ţării. Arhitectul Ştefania Romaşcan fiind un astfel de exemplu;
- pentru a se asigura independența și transparența instituțiilor publice;
- pentru efectuarea inventarului arhivei D.J.C. Sibiu, conform legislaţiei;
- pentru ca D.J.C. Sibiu să nu fie transformată într-o instituţie de avizare formală.

Sibiu, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2020-09-30 12:06:46 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-09-29 15:15:03 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-09-29 07:48:05 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-09-28 22:18:15 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-09-28 18:55:45 +0300

S-a ajuns la 10 semnături