Skip to main content

Către: Către: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului

Salvați Oltul în Pasul Turnu Roșu!

Noi, semnatarii acestei petiții, solicităm respectarea legii, respingerea solicitării acordului de mediu pentru proiectul incluzând CHE Cîineni și CHE Lotrioara. Este vorba de două baraje ceaușiste care ar duce la distrugerea completă a râului Olt în zona Pasului Turnu Roșu, zonă de referință pentru cadrul natural al României și al Europei.
Culmea este că acest proiect reprezintă distrugerea celui mai important dintre sectoarele de râu pentru protecția cărora a fost desemnat situl Natura 2000 ”Oltul Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu”, în contextul în care este în curs o procedură de infringement împotriva României pentru hidrocentrale construite ilegal în situri Natura 2000.
Continuare încălcării legislației comunitare, continuarea mutilării chiar și a peisajelor de referință ale cadrului natural al țării, și nu oricum, ci cu finanțare publică, este de neconceput și cerem să înceteze imediat!

De ce este important?

Râul Olt și lunca acestuia au fost distruse de la Câineni până jos, în proximitatea Luncii Dunării, la Izbiceni. Comuniștii nici nu au luat în considerare impactul de mediu al succesiunii de baraje și lacuri false, de acumulare, care au înlocuit cursul râului și lunca acestuia. Nici nu au luat în considerare să lase măcar un eșantion peisagistic/ecologic, pentru generațiile următoare. Dar a venit Revoluția și nu au apucat să-și perfecteze campania de exterminare a Oltului. A mai scăpat un eșantion în zona pasului Turnu Roșu, atacat acum de Hidroelectrica.
Defileul Oltului este singurul loc în care un râu a reușit să taie transversal Carpații dintr-o parte în cealaltă, de la Dunăre lângă Bratislava până la Dunăre la Porțile de Fier. Oltul la Cozia, zugrăvit de Grigore Alexandrescu și de Geo Bogza, nu mai există, a fost înlocuit cu niște lacuri de acumulare. Dar mai avem Oltul la Turnu Roșu, mai avem acest eșantion din spectacolul naturii, un peisaj de referință pentru întreaga Europă, pictat de Franz Neuhauser încă înainte de formarea statului român. Distrugerea lui, doar ca să terminăm un proiect ceaușist, ar reprezenta un act absolut reprobabil, o pată pe imaginea Românie și o încălcare multiplă și gravă a legislației comunitare.
Hidroelectrica vrea să înlocuiască cursul viu și pitoresc al Oltului cu două anoste lacuri de acumulare. Când construiești un baraj pe un râu, îi iei elementul esențial al său, curgerea sa. Culmea este că un sit Natura 2000 a fost declarat exact, strict pentru cursurile de apă de aici, strict pentru a proteja sectoarele din râul Olt care au scăpat în acea zonă (plus doi afluenți). Iar cel mai important sector de Olt al acestui sit este fix cel care este vizat spre distrugere totală de către acest proiect hidroenergetic.
Hiroelectrica a depus un ”studiu” de evaluare adecvată care ignoră această afectare extrem de gravă a însăși integrității ariei protejate! A mai depus și un ”studiu” de impact asupra mediului de o falsitate șocantă, care tratează apa râului ca pe un fel de produs comercial (nu ca pe un mediu de viață), în care scrie că impactul asupra peisajului este doar temporar. Studiul ignoră impactul cumulat cu barajele deja construite în amonte și în aval. Și ignoră impactul cumulat cu proiectul autostrăzii Sibiu - Pitești, a cărui evaluare de mediu incompletă a blocat deja finanțarea europeană!
Cele două studii de impact asupra corpului de apă recunosc totuși impactul permanent și semnificativ asupra elementelor de calitate ale corpului de apă, așadar APM Sibiu trebuie să respecte jurisprudența Curții de Justiție a UE și să respingă solictarea de acord de mediu.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150074en.pdf
APM Sibiu conduce procedura, deși legea prevede că un proiect care se întinde în două județe este de compentența ANPM. O continuă, deși legea prevede clar că este interzisă evaluarea de mediu pentru proiecte începute deja. Dar acestea sunt doar niște amănunte, în lipsa statului de drept în România. Ședințele de dezbatere publică nu au fost organizate, deși obligatorii prin lege. Nu există nicio bază legală pentru ocolirea lor, starea de urgență nu dă nicio derogare de la Legea 292/2018 și de la Directiva EIA. Procedura trebuia suspendată, nu este nicio urgență în continuarea unui proiect nociv conceput pe vremea lui Ceaușescu. Faptul că s-a încercat subsitutirea ședințelor din localități cu trimiterea unor e-mailuri este și ilegală și discriminatorie. Majoritatea oamenilor în vârstă din mediul rural nu au o adresă de e-mail și oricum nu au habar de acestă pseudo-dezbatere. Și au dreptul măcar să spună că vor Oltul, nu două băltoace!

Sibiu, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-05-15 12:32:15 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2020-05-12 12:52:38 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-05-11 20:51:08 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-05-11 20:34:26 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-05-11 20:26:12 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-05-11 14:32:31 +0300

S-a ajuns la 10 semnături