Skip to main content

Către: Ministerul Educației Naționale

Statutul categoriilor cu risc, elevi, profesori, părinți în comunitatea educațională RO

Integrarea în ”GHID-ul pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 - Propuneri de scenarii pentru învățământul gimnazial și liceal” a unor soluții concrete pentru categoria persoanelor cu risc, elevi, profesori, părinți / tutori (categorie de risc) ai elevilor. Soluțiile sunt extensii și nuanțări democratice și umane ale unor extrase din ”GHID” care pot fi foarte ușor completat oficial cu sugestii de la ”firul ierbii”.

SOLUȚII POSIBILE, ADAPTATE conform cerințelor din ”GHID” pentru gimnaziu și liceu

1. Existența obligatorie în curriculum a 2-3 discipline curriculare care să fie predate permanent / la alegere / prin rotație online, în orice scenariu, astfel încât elevii să stea mai puțin timp în școală și să lucreze și exclusiv online la câteva discipline, ca o șansă de a forma o competență fundamentală pentru viitorul lor profesional (lucrul colaborativ în echipe online și exclusiv la distanță), fiind pregătiți în orice moment și pentru perioadele scenariului roșu.

2. Înființarea pentru categoria profesorilor cu risc, pe perioada de pandemie, a postului de profesor digital și de susținere: formator digital pentru colegii din unitatea de învățământ, realizarea de RED la comanda colegilor pentru predarea folosind noile tehnologii din S1 și S2, dar mai ales pentru perioada S3, realizare de colecție de RED pe platforma unității de învățământ, de exemplu (dezvoltare a recomandării din ”Ghid” - pg. 6).

3. Asigurarea din partea MEN și ISJ că alegerea scenariilor de către scoli / licee se face prin realizarea de statistici și rezultate ale chestionarelor aplicate tuturor membrilor unei unități de învățământ, elevi, profesori, părinți, și că toate tipurile de nevoi vor fi soluționate democratic și uman. (dezvoltare pentru pg. 9 în ”GHID”)

4. Realizarea de clase virtuale cu un control ISJ pentru categoria de risc elevi, cu predare de către categoria profesorilor cu risc – element de inovare și creare de categorie profesională nouă: profesor digital, care să satisfacă rezolvarea tuturor nevoilor unei comunități educaționale ca grup deschis și societate deschisă – profesori, elevi și părinți (rude ale elevilor) din categoriile cu risc.

5. O ofertă de curriculum pentru educația la distanță pentru Home-schooling prin ISJ cu încadrarea categoriei profesorilor cu risc, cu evaluarea statutului de ”profesor digital” al acestora.

6. Desfășurarea lecțiilor online de către profesori categorie de risc, la clase care nu sunt terminale și nici de început de ciclu educațional (a XII - a și a IX - a, a V - a și a VIII - a), după orarul din școală, între 15,00 – 19,00. Astfel, elevii vor conștientiza că educația presupune și motivație, opțiune, studiu individual continuu din confortul domestic dar vor sta și mai puțin în colectivitate.

7. Introducerea în curricula obligatorie a unui modul ”Educație pentru sănătate”, încă din 14.09. 2020, pentru toți elevii.

De ce este important?

1. În ”Ghid” problemele legate de integrarea persoanelor categorii de risc (părinți, elevi, profesori) sunt incomplet soluționate, sugestiile conduc la soluții fără ieșire pentru categoriile de risc și soluționarea problemelor este lăsate prea ușor la capacitatea de soluționare a unui sistem care merge în virtutea inerției, neobișnuit să rezolve practic, punctual, uman și democratic toate problemele.

2. Un profesor cu risc, cu recomandare MM de predare la distanță, nu va putea preda disciplina sa dacă elevii nu vor dori acest lucru, dacă nu vor exista elevi (părinți) care să poată opta pentru acest tip de educație la distanță sau dacă nu există posibilitatea de a i se oferi un post fără interacțiune cu elevii. Astfel de profesori și elevi vor intra în ruleta rusească a celor trei cazuri, unii dinte profesori plecând din sistem, deși sunt profesori de vocație.

3. Dacă într-o zi, unul dintre colegi (elev sau profesor), aflându-se la ATI și neputând să reziste tratamentului și patologiei bolii COVID, nu ar mai ieși de acolo, ce ați simți ? Sentimentul vinovăției poate fi la fel de real dostoievskian ca în cazul lui Raskolnikov ? Poate nu am uitat de asemenea lucruri subtile...

4. Facultativ, puteți verifica relația logică dintre Extrase din ”Ghidul pentru gimnaziu și liceu”, care oferă ele însele soluțiile propuse, și aceste propuneri de la ”firul ierbii”.

a. ”Unitățile de învățământ care dispun de resursele necesare pot adapta S1 la forme mai flexibile care să reducă riscurile asociate pandemiei. Pot fi preluate elemente din organizarea S2 pentru unele clase sau grupuri de elevi sau pentru protejarea unor elevi sau cadre didactice care sunt supuse unui risc epidemiologic ridicat și ar putea preda de la distanță claselor de elevi(.....)”. (....) va fi încurajată utilizarea formei electronice a manualelor și a materialelor auxiliare și se va reduce la minimum transmiterea de materiale în format fizic între elevi și cadrele didactice.” (pg. 4)

b. ”În situații justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu aceștia, părinții pot stabili împreună cu reprezentanții unității de învățământ aplicarea unor scenarii alternative pentru copiii proprii, în perioade determinate de timp. În funcție de numărul acestor cazuri, este posibil ca existența acestor situații să favorizeze rezolvarea problemelor de spațiu în vederea menținerii distanței de siguranță pentru elevii care vin la școală.” (pg. 4)

c. ”Unitățile de învățământ sunt încurajate să organizeze folosirea unor platforme comune de către toată colectivitatea școlară, scop pentru care se vor organiza activități de formare inclusiv la nivelul unității de învățământ, prin care cadrele didactice mai experimentate în folosirea platformelor online vor asigura transferul de competențe către colegi”. (pg. 6)

d. ”Unitățile de învățământ vor realiza baze de date care să cuprindă informații complete privind resursele de care dispun cadrele didactice și elevii, inclusiv informații referitoare la prezența camerelor video pe echipamentele respective și a lățimii de bandă de internet disponibile. În funcție de resursele disponibile, elevii vor avea obligația de a se conecta la comunicarea online în forma solicitată de către cadrul didactic în fiecare moment, cu sau fără imagine”. (pg. 6)

Actualizări

2020-09-08 19:59:20 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-09-08 10:18:21 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-09-07 19:41:41 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-09-07 17:26:07 +0300

S-a ajuns la 10 semnături