Skip to main content

Către: Ion Caramitru, Manager General al Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti

TNB trebuie să respecte demnitatea umană a persoanelor LGBTI

Vă adresăm astăzi o scrisoare deschisă privind un eveniment ce are loc în cadrul instituției publice pe care o conduceți, conferința “O mărturie americană despre libertatea de conștiință” organizată de Coaliția pentru Familie. Acest eveniment, organizat recent și în alte orașe din România și vizionat deja de semnatari prin intermediul transmisiunilor realizate de organizatori, încalcă demnitatea umană a persoanelor ce aparțin minorității persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) prin conținutul instigator la ură și portretizarea acestei minorități ca agresor și rău absolut în discursul public al participanților. Organizatorii promovează în mod fals ca eroină a libertății religioase pe doamna Kim Davis, cetățean american condamnată de instanțele americane în 2015 la 5 zile de închisoare pentru sfidarea curții.

În cadrul conferinței organizate în Timișoara în data de 9 octombrie, invitații, Kim Davis și Horatio Miheț, au făcut o serie de afirmații denigratoare față de persoanele LGBTI și au dezinformat asupra unor situații în care persoane ce au discriminat persoane gay în ceea ce privește accesul la servicii, educație, sănătate și serviciile unor instituții publice au fost trase la răspundere, normalizând astfel un comportament discriminatoriu, sancționat legal în România. De exemplu, domnul Miheț a afirmat că „ știinta, realitatea, sondajele științifice ne spun clar că stilul de viață homosexual este foarte dăunător sănătății – cele mai mari rate de sinucidere, de boala, de depresie se găsesc în populația homosexuală.” Aceste studii sunt citate vag, fără a face referințe la autori, voit greșit și incomplet de domnul Miheț, întrucât studiile științifice de resort relevă faptul că discriminarea, hărțuirea, marginalizarea și excluziunea socială sunt cauzalele reale ale unor probleme de sănătate, fizică sau mentală, cu o incidență mai ridicată în comunitatea gay din Statele Unite decât în rândul majorității. Domnul Miheț se lamentează, de asemenea, că profesioniștii în domeniul medical nu pot face afirmații negative la adresa homosexualității, sugerând că este greșit ca medicii și psihologii să nu poată trata orientarea sexuală homosexuală ca fiind o patologie. Mai grav, Miheț menționează statele americane în care există legi ce interzic această practică greșită ca un exemplu negativ la adresa libertății religioase – în fapt, aceste state interzic prin lege nu numai patologizarea homosexualității, ci și pasul imediat următor: terapia de conversie pentru persoanele homosexuale, adică forțarea ei să aibă un comportament heterosexual, în ciuda naturii sale reale. Comunitatea internațională a experților în domeniile psihologiei și psihiatriei a fost de acord încă din anul 1973 că homosexualitatea trebuie exclusă de pe lista dereglărilor si tulburărilor psihice, o dată cu decizia Asociației Psihiatrice Americane . În data de 17 mai 1990, Organizația Mondială a Sănătății, organizație internațională în domeniul sănătății din care Romania face parte, a declarat homosexualitatea drept orientare sexuală, variantă legitimă a exprimării sentimentelor umane și a formulat ca inacceptabile patologizarea și medicalizarea acestei orientări sexuale. În consecință, homosexualitatea nu face parte din clasificarea internațională a maladiilor așa cum greșit insinuează dl. Miheț.

În cadrul conferinței organizate la Timișoara au fost prezentate trunchiat și incomplet, de asemenea, situația unor persoane sancționate profesional pentru discriminare de proprii lor angajatori sau de instituții abilitate, inclusiv de către justiția din Statele Unite ale Americii. Acest tip de discurs, care martirizează persoane ce, în baza unor prejudecăți împotriva persoanelor LGBTI interzic accesul liber al acestora la servicii publice și private, motivând această discriminare ca fiind o expresie a libertății lor de conștiință, încurajează un comportament simiar în România deși un astfel de comportament ar contraveni legii române. Vorbitorii accentuează impactul negativ al sancțiunilor pentru discriminare, ca să stârnească frica și ura participanților față de persoane gay, cât și un sentiment că ar fi persecutați de legislația anti-discriminare. Da, sancțiunea pentru discriminare poate afecta bunăstarea economică a unei persoane dacă este vorba de o amendă, însă amenzile și sancțiunile sunt folosite în legislație în diverse domenii tocmai pentru a descuraja comportamente care sunt în detrimentul libertății altor oameni, a siguranței lor și a păcii sociale.

Vă solicităm, pe cale de consecință, să luați măsurile necesare pentru a disocia Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" de conținutul acestui eveniment, și, în măsura în care nu sunteți de acord cu instigarea la ură și discriminare promovată de vorbitori, să retrageți suportul pentru organizarea acestui eveniment în cadrul TNB.

De ce este important?

În țara noastră, persoanele gay reprezintă una din cele mai discriminate categorii sociale, în condițiile în care 49% dintre români consideră ca ele sunt discriminare mult și foarte mult. Mai grav, 55% dintre români nu ar accepta să fie colegi de serviciu cu o persoană gay, în ciuda faptului că legislația din țara noastră garantează accesul egal la un loc de muncă indiferent de orientare sexuală. A încuraja un asemenea eveniment în contextul social din România generează efecte palpabile pentru persoanele LGBTI, care devin în ochii participanților principala amenințare pentru traiul și viața lor, și ținta urii acestora.

Vorbitorii au prezentat, în repetate rânduri, intervenția în baza legii a unor organizații care asigură servicii de asistență și suport persoanelor LGBTI ca fiind gesturi de agresiune la adresa creștinilor. Asociația ACCEPT, ca organizație de drepturile omului, încurajează dezbaterea liberă, schimbul de idei și libertatea de exprimare a tuturor persoanelor, însă doar dacă ea nu se transformă într-un abuz al acestui drept și este realizată în condițiile legii și fară ca ea să afecteze demnitatea umană, limită consacrată de chiar Constituția României prin articolul 30 din Constituția României.

Prejudecățile personale, fie ele și de natură religioasă ale unui grup, nu devin legitime prin simpla invocare a libertății de exprimare sau a libertății religioase, atunci cînd de fapt, afirmațiile respective incită la ură, încălcînd demnitatea umană și principiul egalității în drepturi și al nediscriminării.

Dreptul la demnitate personală este garantat tuturor cetățenilor prin prevederile constituționale și reglementările Codului Civil. Mai mult, încălcarea sa este sancționată de OG 137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, inclusiv atunci când ne referim la demnitatea persoanelor LGBTI:

Art. 19 -Dreptul la demnitatea personala

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia/acesteia.

Prevederile mai sus menționate sunt aplicabile instituțiilor publice, întrucât în baza OG 137/2000 ” (3) Orice persoana juridica sau fizica are obligatia sa respecte principiile egalitatii si nediscriminarii.” Menționăm că sub incidența legii intră orice comportament, activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, supune unui tratament degradant un grup de persoane sau o comunitate, față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități, atrage raspunderea civilă și contravențională.

Dorim să subliniem faptul că Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de spectacole, de importanţă naţională , finanțat inclusiv din bani publici, cu un obiect de activitate clar definit și detaliat de Regulamentul său de Organizare și Funcționare. Teatrul Național „are ca obiective principale promovarea valorilor teatrale și cultural-artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi internațional, precum și dezvoltarea audienței, creșterea accesului publicului la aceste valori.” Conferința pe care urmează să o găzduiți nu servește acestui obiectiv și nu se regăsește pe lista de activități principale reglementate de propriul dumneavoastră regulament. De asemenea, dorim să vă reamintim faptul că, în calitate de contribuabili la bugetul național și local, ce alcătuiesc între 5 și 10% din populația României, persoanele LGBTI susțin activitatea culturală esențială a TNB, în condițiile în care instituția pe care o conduceți consimte la organizarea unui eveniment care le încalcă demnitatea.

Actualizări

2017-10-11 09:47:51 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2017-10-10 21:54:52 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2017-10-10 20:06:48 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2017-10-10 19:23:29 +0300

S-a ajuns la 10 semnături