Skip to main content

Către: Guvernul României / Societatea civilă / Reprezentanți care pot solicita auditarea unei instituții publice

Audit internațional și desființarea Ministerului Educației

Fotografie de Robert Collins pe Unsplash

Inițierea unui proces de audit al activității Ministerului Educației pentru ultimii 5 ani (2018-2023).
Solicităm audit internațional și desființarea Ministerului Educației - înființarea unei Agenții naționale cu roluri clar definite (pe modelul Ministerul Sportului - Agenția Națională pentru Sport). Later edit: - Desfiintarea Ministerului Educatiei si reorganizarea acestuia in cadrul unui alt minister strategic (vointa, viziune, buget, oameni, echipe, obiective asumate)!
Argumente (mai vechi sau mai noi, acute sau cronice):
- acceptarea unui buget insuficient pentru o funcționare decentă, cu perspective mai bune
- învățământul preuniversitar și cel universitar sunt corelate în mică măsură, cu păstrarea multor puncte de dezacord, inclusiv în ceea ce privește formarea inițială a profesorilor !
- posibilități limitate, rigide și neadecvate realității în ceea ce privește orientarea școlară și profesională, la absolviea claselor a IV-a, a VIII-a și a X-a - neadecvarea curriculară la nivelul claselor a XI-a și a XII-a, în acord cu opțiunile de continuare a studiilor ! 
- lipsa continuității și a predictibilității planurilor cadru și a programelor școlare (asumate, dar nerealizate), conducând la situații neverosimile, cum e cea din acest moment (legi vechi, legi noi, fără o metodologie clară de aplicare) 
- gestionarea capitolului Evaluare cu tot ce presupune acesta !!! 
- gestionarea rudimentară a resurselor umane și materiale
- exodul absolvenților de liceu (procent semnificativ)
- plecarea din țară a specialiștilor în Educație (inclusiv oameni din minister sau cu funcții de decizie) - vezi inclusiv interviuri, luări de poziție publice
- colectarea precară a datelor din sistem, utilizarea unor statistici generale, care nu conduc la rezolvarea problemelor punctuale așa cum rezultă ele din teren; lipsa unor perspective educaționale adaptate populației școlare din România și realităților economice din țara noastră - ascunderea în spatele factorilor politici ! 
 - desființarea Institutului de Științe ale Educației cu ignorarea opiniei publice și a specialiștilor în Educație; ignorarea constantă a rapoartelor evaluărilor internaționale și a recomandărilor formulate în urma acestora
- lipsa de inițiativă și suport în vederea aderării României la OECD
- lipsa de implicare în organizarea etapei naționale a unor concursuri internaționale - limitarea accesului elevilor români la competiții internaționale !!! 
- funcționarea birocratică a factorilor de supraveghere, îndrumare și control
- lipsa de implicare și interes în profesionalizarea carierei didactice
- ignorarea (minimalizarea) exemplelor de bune practici din țară sau din alte țari
- implementarea precară a programelor educaționale naționale / internaționale în domeniile KCLL, STEM

De ce este important?

Pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Pentru a stopa exodul absolvenților și specialiștilor. Pentru redarea încrederii și speranței. Pentru a avea parte de politici publice de calitate în domeniul Educației. Pentru respectarea legislației naționale și a reglementărilor internaționale la toate capitolele (inclusiv financiar, echitate).
Pentru a avea certitudinea că instituțiile statului (agenția responsabilă de Educația națională) funcționează în parametri legali, cu respectarea legilor, a termenelor de aplicare și a metodologiilor adecvate (evitarea momentelor neverosimile precum cel de acum: legi vechi, legi noi, fără metodologie de aplicare, ... , lipsa de profesionalism, lipsa de comunicare, ignorarea rapoartelor si recomandarilor).

Am vrut să scriu și o Petiție în oglindă ... Suport pentru Ministerul Educatiei!
Prin care să ne propunem ca ONG-urile din educație, partenerii de dialog social, trainerii, coachii și psihologii din România să se alăture unui amplu proces de restructurare / reorganizare la Ministerul Educației.
Dar, să nu ne facem iluzii. Există inspectoratele școlare, departamentele de pregătire ale profesoriilor, Casa Corpului Didactic, programele de finanțare internaționale ... mii de oameni care chiar muncesc în teritoriu, în fiecare zi, pentru ca lucrurile bune să se întâmple.
Și totuși, rezultatele vizibile sunt mereu negative. De ce? E nevoie de empatie, de înțelegere. Dar este nevoie și de o instituție suplă, modernă, care să integreze voința, viziunea, bugetul, efortul, nevoile și aspirațiile oamenilor, elevi, profesori, părinți, specialiști, membri ai societății.
Ministerul Educației nu este o astfel de instituție.
Asadar, vă rugăm să susțineți dezbaterea publică a problemelor, auditarea activităților și reorganizarea Ministerului Educației.

Cum va fi inmânată

Guvernul României, senatori si deputati - comisiile din Parlament, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Ministerul finantelor, Presedintie, online

Actualizări

2023-07-06 16:13:19 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-07-05 18:06:35 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-07-04 22:40:38 +0300

S-a ajuns la 10 semnături