Skip to main content

Către: Primӑria Popești Leordeni / Consiliul Local

Bugetare participativӑ ȋn Popești Leordeni

Comunicarea activӑ, consultarea populației sau dezbaterile publice ar trebui sӑ fie pilonii pe care se construiește un program de guvernanțӑ localӑ.
Un prim pas ȋn acest sens ȋl reprezintӑ proiectul de Bugetare Participativӑ. Acesta este un proiect prin care administrația localӑ alocӑ o sumӑ de bani ce poate fi folositӑ pentru implementarea proiectelor propuse de cetӑțeni. În felul acesta cetӑțenii nu se vor limita la faptul de a atrage atenția asupra unei probleme sau de a expune vreun neajuns din oraș ci și cautӑ soluții viabile pentru rezolvarea acestora iar dupӑ un proces de vot tot locuitorii orașului vor decide ce proiecte sӑ fie implementate.

Link detaliere Inițiativa Cetățenească ⬇️

https://drive.google.com/file/d/1PvwXfKk7IWr2ss2VmScepjnHH8tnxQ9x/view?fbclid=IwAR0-1gEmwC6ExQA7rAx0hAScMctjcX9tcfXpp26yAkVaPQ5qgZdymq0ConM

De ce este important?

Bugetarea Participativӑ este singurul proiect care ȋți permite cu adevӑrat sӑ decizi cum sӑ fie cheltuitӑ o parte din banii plӑtiți de tine prin taxe și impozite. Chiar dacӑ nu ai timp pentru a propune un proiect vei putea avea totuși șansa de a vota proiectele propuse de vecinii tӑi.

Pentru a putea propune spre aprobare acest proiect ȋn Consiliul Local este nevoie sӑ strângem ~ 2,000 de semnӑturi de la locuitori ai orașului care au mutația/adresa ȋn Popești Leordeni.

Având ȋn vedere cӑ vocea fiecӑrui cetӑțean conteazӑ chiar și a celor care nu au mutație ȋn Popești Leordeni, vӑ ȋncurajez sӑ semnați petiția ȋntr-un numӑr cât mai mare și sӑ o transmiteți și prietenilor sӑ semneze.

Popești-Leordeni, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-06-07 02:59:22 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-06-05 20:39:17 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-06-05 19:54:28 +0300

S-a ajuns la 10 semnături