Skip to main content

Către: Administrația Universității Naționale de Arte din București

Cazare Sigură și Accesibilă pentru Studenții UNArte

Cazare Sigură și Accesibilă pentru Studenții UNArte

Dorim deschiderea în siguranță a căminului UNArte și subvenționarea cazării private pentru o parte din studenții dinafara Bucureștiului, din bugetul pentru cămine și cantine.

În cadrul ședinței Senatului Universității Naționale de Artă din București din data de 27.08.2020 s-a comunicat de către domnul Rector Cătălin Bălescu, decizia de închidere a Căminului UNARTE pentru anul universitar 2020-2021. Vă rugăm pe această cale să respectați drepturile legale enunțate mai jos și să puneți la dispoziția studenților variante de cazare sustenabile. Menționăm că alte structuri universitare au luat decizia de deschidere a căminelor studențești.

ORDIN Nr. 3666 din 30 martie 2012
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 4 aprilie 2012

ART. 14
Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
b) cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;
c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

De ce este important?

În lipsa cazării accesibile în cadrul căminului, mulți studenți se vor vedea forțați să plătească chirii costisitoare, să semneze contracte pe termen lung (care nu pot fi reziliate ușor in cazul închiderii universității) și să aleagă locuințe în zone îndepărtate de centru (care expun și mai mult comunitatea la riscul infectării în mijloace de transport aglomerate). În anumite cazuri, retragerea sau întreruperea studiilor devin unice soluții pentru problema inaccesibilității cazării.

Considerăm că închiderea căminului este o formă de sancționare a celor care nu își permit cazare privată, reprezentând o limitare de facto a accesului la educație. În adoptarea unui sistem tip “blended learning”, cerem conducerii universității să își asume faptul că atelierele deschise trebuie să fie accesibile și sigure pentru toți beneficiarii lor.

Strada General Constantin Budișteanu 19, București 010773, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-09-05 00:16:09 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-09-04 15:23:00 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-09-04 14:51:59 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-09-04 14:40:29 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-09-04 14:24:20 +0300

S-a ajuns la 10 semnături