Skip to main content

Către: Primarul sectorului 4

Cere primarului sectorului 4 sa dea copiilor acelasi cuantum al burselor, indiferent de varsta

În conformitate cu articolul 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, prin care solicităm revocarea în parte a prevederilor Anexei la Hotarârea Consiliului Local a Sectorului 4 nr. 331 din 28.11.2017 (la care ne vom referi în cele ce urmeaza drept HCL 331/2017) în sensul în care solicităm revocarea prevederilor referitoare la cuantumul burselor de performanță acordate elevilor din învățământul primar, aprobate prin hotărârea anterior menționată, și modificarea acestora în sensul acordării aceluiași cuantum de 400 de lei similar cu nivelul burselor aprobat pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal.
În fapt, în data de 28.11.2017, urmare publicării sale pe site-ul Consiliului Local, am luat la cunoștință de prevederile hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 331 privind aprobarea nivelului burselor școlare pentru semestrul I 2017-2018. În conformitate cu prevederile Anexei la HCL 331/2017, nivelul burselor de performanță pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018 a fost stabilit după cum urmează: câte 200 de lei lunar pentru elevii din ciclul primar, și câte 400 de lei lunar pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal.

Se observă ca în cadrul aceleiași categorii de bursă – bursa de performanță - a fost făcută o diferențiere în funcție de ciclul școlar în care se află elevii, cei din ciclul primar, mai mici de vârstă, urmând să primească o bursă înjumătățită față de nivelul bursei primite de colegii lor din ciclul gimnazial/liceal.

De ce este important?

Considerăm că adoptarea acestei hotărâri care acordă copiilor de vârstă mai mică sume de bani diferite de cele ale copiilor cu vârstă mai mare, dar care au participat la aceleași concursuri și competiții extrașcolare aprobate de Ministerul Educației, reprezintă în mod cert o discriminare pe criterii de vârstă, încălcându-se în mod flagrant prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția copilului, ale Convenției cu privire la drepturile copilului și ale OG nr.137/2001 privind prevenirea și combaterea discriminării.

București, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2018-03-13 20:34:28 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2018-03-12 10:04:14 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2018-03-12 06:59:00 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2018-03-11 23:42:29 +0200

S-a ajuns la 10 semnături