Skip to main content

Către: Ministerul Finanțelor Publice

Cerem reintroducerea facilității fiscale privind sponsorizările pentru microîntreprinderi

Conform legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit pot direcționa sub formă de sponsorizare până la 20% din impozitul pe profit de plată către organizații din anumite domenii, printre care se află și organizațiile neguvernamentale. Dacă valoarea sponsorizării nu depășește 0,5% din cifra de afaceri întreaga sumă a sponsorizării se deduce din impozitul pe profit de plată.

Ordonanța 3/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, prin care limita maximă a cifrei de afaceri care definește microîntreprinderile este crescută de la 100.000 Euro la 500.000 Euro, a redus dramatic numărul de societăți comerciale care beneficiază de această facilitate fiscală. Aceasta datorită faptului că microintreprinderile nu plătesc impozit pe profit ci impozit pe venit. Sunt afectate peste 84.000 din firmele care anterior erau eligibile, conform unei estimări făcute de Asociația pentru Relații Comunitare împreună cu Fundația HOSPICE Casa Speranței pe baza datelor disponibile privind cifra de afaceri ale societăților comerciale înregistrate în România în anul 2015.

Schimbările de mai sus, generate de Ordonanța 3/2017, vin în contextul în care condițiile facilității fiscale tocmai fuseseră îmbunătățite începând cu 1 ianuarie 2016, crescând pragul de deductibilitate din cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, cu obiectivul de a crește volumul sponsorizărilor.

Propunerea noastră este acordarea acelorași facilități ca și până în prezent și microîntreprinderilor cu cifra de afaceri între 100.000 Euro și 500.000 Euro: o solutie ar fi ca acestea să poată deduce cuantumul sponsorizărilor din impozitul datorat pe venit în limita a 20% din impozitul datorat. Impactul asupra bugetului de stat este nesemnificativ, mai ales în condițiile în care sponsorizările se realizează preponderent în domenii care ar necesita oricum sprijnul statului.

De ce este important?

În România sunt active zeci de mii de organizații neguvernamentale care oferă populației servicii critice în domeniul sănătății, educației, asistenței sociale, protecției mediului, culturii, dezvoltării comunitare și multe altele. În ansamblul lor aceste organizații deservesc milioane de persoane și contribuie la creșterea calității vieții în majoritatea comunităților românești.

Persoanele juridice au o contribuție financiară majoră prin sponsorizările făcute către organizațiile neguvernamentale, aducându-și astfel aportul la impactul social și economic al organizațiilor. Conform datelor de la ANAF, în 2015 din cele 150.541 de societăți comerciale care au realizat profit 23% au înregistrat cheltuieli cu sponsorizarea, bursele private sau mecenat în valoare totală de peste 157 de milioane de Euro, contribuind astfel la dezvoltarea societății românești.

Ordonanța 3/2017 reduce dramatic numărul firmelor care beneficiază de această facilitate fiscală și va afecta tot sectorul neguvernamental însă mai ales organizațiile din localități mai mici care nu pot accesa finanțările marilor corporații sau fondurile publice și care depind tocmai de sponsorizările pe care le pot obține de la agenții economici locali, în marea lor majoritate microîntrprinderi.

Nu în ultimul rând prezenta ordonanță generează un mediu ne-echitabil pentru micii întreprinzători care pentru un comportament identic nu beneficiază de același facilități fiscale ca societățile comerciale impozitate pe baza profitului. În plus credem că micii întreprinzători sunt cei care au nevoie și mai mult ca aceste comportamente de solidaritate și implicare socială să fie încurajate.

Linkuri

Actualizări

2017-09-28 09:58:31 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2017-09-26 12:53:52 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2017-09-25 12:51:44 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2017-09-25 12:04:40 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2017-09-25 11:53:54 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2017-09-25 11:25:19 +0300

S-a ajuns la 10 semnături