Către: Consiliilor Locale și Prefecturilor

Cerem transport pentru elevi!: Prefectului Ciprian Adrian Florescu si Consiliului Județean al ju...

Cerem transport pentru elevi!: Prefectului Ciprian Adrian Florescu si Consiliului Județean  al ju...

Cu scopul de a crește valoarea fondurilor alocate sectorului educației, atât de la nivel central, cât și de la nivel local, elevii României cer:

-> acordarea reducerii de minimum 50% a tarifului pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic

Legea Educației Naționale nu este clară în ceea ce privește această prevedere. Astlfe, responsabilitatea suportării costurilor cu acordarea facilității este transferată între autoritățile județene și cele
locale. Nici măcar până la acest moment, în niciun județ din țară, elevii nu beneficiază de acordarea reducerii de minimum 50% pentru transportul intrajudețean în comun.
Solicităm prefecților asumarea responsabilității pentru RESPECTAREA LEGII.
----
-> decontarea integrală a cheltuielilor cu transportul pentru elevii navetiști și eliminarea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier al elevilor.

Intervenția statului în economia de piață prin tariful maximal stabilit la nivel central creează dezechilibre importante, iar absența monitorizării eficienței normelor din lege conduce la defavorizarea elevilor și ai familiilor acestora. 18% dintre elevii români părăsesc timpuriu sistemul de educație din cauza acestor probleme.

Pentru mai multe detalii: bit.ly/abledu

De ce este important?

Deși s-a dorit decontarea integrală a costurilor cu transportul pentru elevii navetiști, efectele preconizate nu s-au concretizat.

În zone rurale, școlile lipsesc pe raze de zeci de km. Elevii nu își permit transportul în comun sau autocare, așa că parcurg aceste distanțe pe jos.
„Atunci când plouă ne luăm cizme, dar uneori nici alea nu ne ajută fiindcă este noroi până la genunchi, trece de cizme, ne murdărim și ne udăm toți.”
„A fost iarna aceea în care a nins atât de tare încât nici căruțele nu mai mergeau spre noi, ca să facă urme prin care să pășim. Am făcut noi până la urmă cărare, unul în spatele altuia.”
„La început era mai greu pentru că nu cunoșteam pe nimeni cu care să merg. Acum mai am prieteni, colegi. Așa le-a fost și mai ușor părinților știind că nu mai vin singură.”

În urma unui studiu realizat de către Consiliul Național al Elevilor* s-a constatat că există nenumărate cazuri în care beneficiarilor primari ai educației nu li se acoperă decât un procent mic din prețul real al abonamentului, după cum urmează:
- doar 13% dintre elevii navetiști beneficiază de decontul integral al navetei,
- 41% primesc înapoi mai puțin de o treime din costul real al abonamentului,
- procentaje minuscule sunt și în cazul elevilor care primesc un decont în valoare de mai mult de 70% din costul total (3%), cât și pentru cei ce primesc între 50-70% (4%),
- din 2013, aproximativ 30.000 de elevi nu mai frecventeze cursurile unei unități de învățământ din cauza incapacității de a acoperi cheltuielile de transport.

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a întocmit un număr de (doar) patru procese-verbale pentru nerespectarea tarifului maxim impus de către Guvern, în contextul în care hotărârea de Guvern care stabilește prețurile practicate este datată din anul 2016 și un procent uriaș de elevi nu beneficiază de decontarea integrală a costurilor cu transportul.

Lipsa de reacție a prefecților în cazul neaplicării legii de către consiliile locale și județene are un impact puternic negativ în facilitarea frecventării orelor de curs pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și în posibilitatea acestora de a călători cu costuri reduse în cadrul unităților administrativ-teritoriale ale României, așa cum au dreptul.

Pentru elevii de azi și de mâine, semnează petiția!

* Raport privind implementarea Statutului Elevului la nivel național, în anul școlar 2017-2018”: https://rebrand.ly/statut-elev-national

Gorj, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL