Skip to main content

Către: Primăria Iași, Comisia pentru urbanism, Comisia pentru ordine socială, Prefectura Iași

Comisie de lucru în Iași pentru pregătirea în caz de stare de conflict

Având în vedere contextul geopolitic actual, am dori a se iniția la nivel local o comisie de lucru pentru:
- analiza situației spațiilor de adăpost anti-aerian;
- alocarea de spații suplimentare pentru refugiu în caz de calamități/dezastre/stare de conflict;
- alocarea de resurse din bugetul local pentru: crearea de condiții de tip igienico-sanitar în spațiile de adăpost existente, construirea de refugii noi sau adaptarea spațiilor actuale;
- crearea de broșuri/ghiduri pentru cetățeni/civili, unde să fie descrise situații posibile și modul corect de a acționa, conform specialiștilor, cât și ce ar trebui să conțină o trusă de urgență;
- consultarea experților (ISU, Armată, Poliție Locală, medici etc.) în vederea efectuării unor planuri de intervenție și mobilizare în caz de conflict (dacă acestea există deja, informarea cetățenilor în acest sens);
- crearea unui plan pentru: situații de întrerupere a lanțului de aprovizionare cu alimente, medicamente și alte lucruri esențiale; căderea rețelelor de electricitate, gaz, apă potabilă ș.a.m.d.
- crearea unor spații de tip Safe Zone pentru civili;
- dezvoltarea unor programe educative pentru: auto-apărare, simulare situații de risc, tehnici de supraviețuire, de prim ajutor, menținerea igienei personale în situații de precaritate etc.
- stabilirea rutelor de evacuare
Aceasta nu este o listă exhaustivă și credem că poate fi îmbunătățită.
Vă mulțumim.
Cetățeni ai orașului Iași.

De ce este important?

Singurul mod în care putem învinge frica, care este reală și justificată, este de a acționa, de a preveni, de a fi informați și de a ne baza pe faptul că suntem pregătiți pentru orice scenariu.
Cităm de pe site-ul oficial al NATO: ,,În conformitate cu articolul 3 din Tratatul Atlanticului de Nord, toți Aliații sunt angajați să construiască reziliența națională, care este o combinație între pregătirea civilă și capacitatea militară. (...) De aceea, este necesar să se completeze eforturile militare de apărare a teritoriului și a populațiilor Alianței cu o pregătire civilă solidă."

Iași, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2022-03-08 16:50:09 +0200

Am depus petiția la autoritățile locale.

2022-03-08 16:02:14 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2022-03-05 15:26:37 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2022-03-04 22:16:30 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2022-03-04 18:01:09 +0200

S-a ajuns la 10 semnături