Skip to main content

Către: Guvernul României

Fără taxe la utilități (energie electrică, gaze, apă, salubritate)

Facturile la utilități nu sunt calculate pe sistemul plătește cât consumi fiind aproape dublate de taxe și accize adiționale.
Factura pentru energie electrică este formată din: energie activă (consumul real), distribuție, tarif de extragere din rețea, tarif de introducere în rețea, certificate verzi, taxa cogenerare, acciză comercială, acciză necomercială, tva (19%).
Factura pentru gaze naturale este formata din: gaze naturale (consumul real), tarif de transport, tarif de distribuíe, acciza.

Pentru a reduce costurile finale cu aceste utilități sunt necesare următoarele măsuri:
* eliminarea TVA-ului pentru utilitățile de strictă necesitate (energie electrică, gaze, apă, salubritate). Se va obține din start o reducere cu 19% a facturilor.
* eliminarea accizelor adiționale care aproape dublează prețul final. Sunt servicii de strictă necesitate, nu vicii.

De ce este important?

Energia electrică, gazele naturale și alimentarea cu apa curentă sunt considerate utilități de strictă necesitate conform codului fiscal.
Cota de impozitare pentru clădiri se stabiliește în funcție de existența acestor servicii sau nu.
Fiind utilități necesare pentru a asigura un trai decent oricărei persoane trebuie reduse costurile cu acestea astfel încât fiecare persoană să poată beneficia de ele.

Actualizări

2021-10-28 10:05:40 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-09-27 08:11:03 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-09-18 17:30:12 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-09-18 11:54:42 +0300

S-a ajuns la 10 semnături