Skip to main content

Către: Parlamentul României - Senat, Camera Deputaților

Locuințele sociale, locuri de tortură!

Dorim modificarea art 47 din Legea locuinței 114/1996, prin care aceste locuințe să poată fi cumpărate de chiriași cu prioritate.

De ce este important?

Este importantă modificarea art 47, deoarece conform contractului de închiriere, chiriașii nu au dreptul de a face reparații la părțile comune importante, cum ar fi coloanele de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate.
In 25 de ani de când sunt chiriaș nu s-au făcut nicio reparație, deși am făcut solicitări, sesizări, etc...
Motivul : nu sunt fonduri.
De 20 de ani nu mai avem apa caldă și căldură, în 2017 am rămas și fără apă rece din 3-aug până în 18-sep.
Subsolurilor sunt inundate de 20 de ani, temelia imobilelor fiind erodată crescând riscul seismic.
Chiriașii nu au dreptul de a repara, UAT-urile nu au fonduri, dar chiria se încasează.
Devenind proprietari, ne vom putea gospodari singuri.
Acest proiect de modificare a fost inițiat în forma de mai jos, formă pe care o susținem.
"Locuinţele sociale vor putea fi vândute chiriaşilor după un an de la data încheierii contractului de închiriere, la cererea acestora, suma putând fi achitată şi în rate, fără dobândă, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Mai mult, chiriașii care sunt și funcționari publici vor avea reducere.

Legea locuinței nr. 114/1996 prevede acum că locuinţele sociale nu pot fi vândute, dar acest articol se referea, în fapt, la vânzarea către terțe persoane, conform scopului inițial al actului normativ, citat de inițiatorii proiectului în expunerea de motive. De asemenea, se argumentează că spre deosebire de locuințele sociale, cele alocate prin ANL pot fi vândute către chiriași:

“Vânzarea acestora ar fi benefică atât pentru locator cât și pentru locatar, în ceea ce privește întreținerea locuințelor, mai ales că persoanele care stau cu chirie nu au niciun interes să facă eforturi financiare pentru a face eventuale reparații.”

Inițiatorii consideră că suma plătită drept chirie ar putea fi considerată ca avans, iar restul ratelor să fie achitate pe o perioadă de mai mulți ani.

Astfel, art. 47 din Legea locuinţei se completează după cum urmează:

“(1) Locuințele sociale nu pot fi vândute.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), locuințele sociale pot fi vândute chiriașilor care dețin locuința în baza contractului de închiriere, la cerea acestora, după trecerea unei durate de un an de la încheierea contractului de închiriere.

(3) Cererea de cumpărare este aprobată de autoritatea publică locală în termen de 10 zile calendaristice, iar contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării cererii de cumpărare, în caz contrar chiriașul având dreptul la despăgubiri materiale.

(4) Prețul de vânzare al locuinței nu poate depăși 30% din limita minimă a prețului prevăzut de Institutul Național de Statistică la data vânzării – cumpărării.

(5) Prețul de vânzare se achită în rate egale neproducătoare de dobânzi, în termen de maximum 30 de ani, prin plata efectuată la casieria sau în contul Trezoreriei unității administrativ teritoriale, fără intermediul vreunei instituții de creditare bancară. Cumpărătorul poate să achite prețul mai repede decât durata stabilită.

(6) Ratele lunare neproducătoare de dobânzi nu pot depăși 10% din venitul net realizat pe membru de familie, de titularul contractului de vânzare-cumpărare și de familia acestuia avut la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu excepția în care cumpărătorul consimte altfel.”

Funcționarii publici vor cumpăra locuința socială la preț de vânzare 20% din limita minimă a prețului INS, conform proiectului. De la data cumpărării, locuințele sociale nu se vor putea înstrăina timp de 10 ani."

Vă rog să urgentați modificarea art 47 deoarece locuințele sunt la limita dezastrului.

Unitățile administrative locale nu au făcut niciun fel de reparații de peste 25 de ani."

Actualizări

2021-05-27 09:07:56 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-05-26 14:21:09 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-05-26 08:51:48 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-05-25 19:24:31 +0300

S-a ajuns la 10 semnături