Skip to main content

Către: Primarul municipiului Alba Iulia, domnul Mircea Hava

Oprim demolarea/strămutarea unei Biserici monument istoric din Alba Iulia

Biserica Parohială cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Antonie cel Mare” din Alba Iulia este monument istoric. Ea a fost construită la 1769, la lucrări participând, potrivit Hrisovului, şi martirul Horea - „meşter de ciubere, casa şi biserici”. Biserica a rezistat secole datorită implicării și respectului pe care îl au credincioșii față de aceasta. Acum, datorită încadrării ei ca monument istoric (codul AB-II-m-A-00193, clasa A), ea este protejată și de lege.

Pe cale de consecință vă solicităm domnule primar Mircea Hava ca, în respectarea competențelor dvs. legale, să nu dați curs niciunui demers de natură să autorizeze strămutarea bisericii noastre din lemn de la locația în care se află la acest moment.

Domnule Primar Mircea Hava, înlăturarea din patrimoniul cultural al micii noastre comunități a unui simbol de credință care ne-a unit cu atâta dragoste de Dumnezeu și a contribuit în mod deosebit la asigurarea coeziunii comunității noastre – ar fi de natură să se dezică de preocuparea susținută a autorităților locale, din ultimii 20 de ani, de prezervare și îmbogățire a patrimoniului istoric și cultural al comunităților ce alcătuiesc municipiul nostru.

De ce este important?

Din intențiile făcute publice de către noul preot paroh rezultă că se fac demersuri pentru strămutarea bisericii în vederea construirii uneia noi, „zidite”. Asta în ciuda faptului că biserica actuală a fost pictată de o ucenică a părintelui Arsenie Boca. Acest lăcaș a primit mii de credincioși de la începutul anilor 1990, când a fost adusă din satul Brezeşti din munţii Apuseni, fiind iubită și vizitată și în prezent de alte sute de credincioși.

Dincolo de folosul spiritual pe care îl aduce în mijlocul comunității din care facem parte, dincolo de bucuria pe care ne-o dă tuturor parohienilor trecerea pragului acestei oaze de liniște și spiritualitate, dincolo de evidentele costuri ale ridicării unei noi biserici (pe care tot noi, parohienii, le vom suporta), vă învederăm un aspect de legalitate asupra căruia se intenționează a se trece fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de preocupare sau teamă de repercusiuni.

Astfel, potrivit art. 4 alin. 10 din Legea nr. 422/2001, privind protecția monumentelor istorice, se poate proceda la strămutarea acestora doar „în cazuri extreme” și în vederea protejării acestora. Față de situația mai sus expusă, în cazul de față nu se întrevede nici măcar de departe vreo necesitate extremă de protecție a monumentului istoric care este biserica noastră, de natură să reclame strămutarea acesteia.

Vă amintim și de efortul susținut și considerabil făcut pentru a face cunoscută în România și în afara granițelor restaurarea unor monumente istorice de o valoare inestimabilă din muncipiul nostru, care astăzi atrag zeci de mii de turişti. Nu dorim ca acest monument să fie înlăturat din Lista patrimoniului cultural al micii noastre comunități.

Această petiție este o urmare directă a voinței credincioşilor din parohie, care, potrivit statutului BOR, este comunitatea creştinilor ortodocşi (art. 43), adunarea parohială fiind singurul organism care poate adopta hotărârea de demolare/strămutare/zidire a Bisericii (art. 55 alin. 1 lit. e).

Vă invităm să semnați petiția şi să salvaţi sanctuarul preţios de spiritualitate care încununează cu liniştea sa mica noastră comunitate!
Strada Ștefan cel Mare, Alba Iulia, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2018-05-28 06:06:57 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2018-05-27 12:08:08 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2018-05-26 22:36:01 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2018-05-26 21:44:00 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2018-05-26 21:15:01 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2018-05-26 20:56:13 +0300

S-a ajuns la 10 semnături