Skip to main content

Către: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea/ Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea/ Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean de Mediu Vâlcea

Nu tăiați arborii sănătoși din Râmnicu Vâlcea!

Solicităm

Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea:

• Punerea la dispoziție pe site-ul primăriei spre consultare publică a regulamentelor, procedurilor de lucru, avizelor pentru fiecare arbore asupra căruia s-a intervenit prin tăiere, a listei contractorilor Piețe Prest, precum si CV-urile specialistilor în horticultură si peisagistică ai acestei instituții.
• Punerea la dispoziție a metodologiei de toaletare pe specii de arbori si a criteriilor de oportunitate, precum si a instructajelor făcute personalului implicat în acest tip de activități.
• Punerea la dispoziție spre consultare publică pe site-ul primăriei a Registrului local al spațiilor verzi actualizat.
• Adoptarea unui regulament pe baze stiintifice cu privire la interventiile asupra arborilor, urmărirea intervențiilor în teren de către specialiști în horticultură/arboricultură și peisagistică.

Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea:

• Informare privind numărul de avize emise pentru tăieri definitive, precum și numarul de avize emise pentru interventiile de tăiere în coronamentul arborilor cu defalcarea acestora pentru arbori ornamentali si pomi fructiferi, precum si justificarea tăierilor efectuate din punct de vedere al creșterii calității aerului, cu atât mai importantă în contextul actual al pandemiei. Alianța mortală dintre poluare și pandemia de SARS-Cov-2 este cunoscută, capacitatea coronavirusului de a ucide fiind amplificată de aerul poluat.

Comisariatului Județean de Mediu VÂLCEA

• Verificarea respectării legislației de mediu în activitatea Piețe Prest în privinta toaletarilor arborilor și a tăierilor definitive precum și intervențiilor asupra spatiilor verzi existente. Verificarea respectării legislației în acordarea avizelor de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.
• stoparea intervențiilor de tăiere în coroana arborilor precum si taierea definitiva a acestora pana la finalizarea verificarilor cu privire la legalitatea interventiilor
• Aplicarea de măsuri legale în cazul în care legislatia de mediu nu a fost respectată.

De ce este important?

Oamenii de știință leagă nivelurile crescute ale poluării aerului de rata mare a mortalității coronavirusului. O analiză efectuată la nivelul a 66 de regiuni administrative din Italia, Spania, Franța și Germania, arată că 78% dintre decesele cauzate de COVID-19 s-au petrecut în cinci din cele 66 regiuni administrative studiate. Acestea sunt și cele mai poluate regiuni. Un alt studiu publicat în 7 aprilie, concentrat pe poluarea cu particule fine în Statele Unite, a descoperit că până și o creștere mică în anii anteriori pandemiei a fost asociată cu o mortalitate mai mare din cauza coronavirusului.

Asistăm deja de câțiva ani la un adevărat măcel al arborilor din municipiu. Serviciul specializat Piețe Prest acționează cu o doza uriașă de lipsă de viziune și de profesionalism în întreprinderea măsurilor de toaletare și tăiere definitivă a arborilor.

Motivare în fapt:
1) În teren nu se marchează copacii asupra cărora urmează să se intervină, totul rămânând la latitudinea personalului operativ, adică a unor persoane care nu sunt specializate în peisagistică sau horticultură.
2) Tăierile definitive se fac "preventiv", de teama drobului de sare. Astfel se taie și arborii complet sănătoși.
3) Toaletările sunt excesive, eliminându-se coronamentul în proportii nefirești. Specialiștii spun că arborii din coroana cărora se taie mai mult de 30 % sunt sortiți pieirii;
4) Coordonatorii acțiunilor de tăiere nu au asupra lor avizele de tăiere. Se taie fără documente legale, iar materialul lemnos rezultat este transportat fără respectarea prevederilor legale-înregistrare în SUMAL.
5) Au fost și cazuri când crengile tăiate erau încărcate în mașinile personale ale operatorilor, ceea ce explică cel puțin parțial nesațul cu care sunt tăiați arborii.

Motivare în drept:

Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, prevede în cuprinsul art. 12, alin (5): “În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar) plantați pe spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor si străzilor, pe terenurile din zonele urbane si rurale, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora, cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene”. Alin. (6) al aceluiași articol precizează că "Deciziile luate la nivelul administrațiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoși din spațiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obținerea avizului emis de agențiile județene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului București.

Conform art 23 alin. 1 d) din legea citată, încălcarea prevederilor articolului 12 alin. (5) și (6) se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice și de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.

Solicităm primăriei sa stopeze intervențiile de tăiere în coroana arborilor precum si tăierea definitiva a acestora în absența unui studiu documentat asupra situatiei din teren, pentru fiecare arbore în parte.

Astfel de acțiuni de agresiune excesivă asupra arborilor sunt greu de imaginat în zone urbane din țări civilizate. Ne exprimăm dezaprobarea față de astfel de practici. Schilodirile copacilor si tăierile totale din ultimii ani contravin principiilor declarate ale Conventiei Europene a Peisajului din 2000 precum și Cartei de la Leipzig din 2008, ambele documente ratificate și asumate de România. Conceptul de taiere preventivă ori toaletarea excesivă de teama drobului de sare (daca pică la furtună) nu există în literatura de specialitate, iar practica aceasta a apărut în țara noastră relativ recent, pe fondul unor reglementări locale realizate fără consultarea specialiștilor care cunosc modul de funcționare al arborilor. În aceeași logică viciată, ar trebui interzise si autoturismele ca să prevenim accidentele.

Este regretabil că Primăria si Piețe Prest nu cunosc faptul că toaletările agresive efectuate până în prezent NU PREVIN ACCIDENTELE, ci le favorizează! Potrivit specialiștilor în arboricultură, reducerea înălțimii și tăierea ramurilor principale vor duce la slăbirea arborelui și a sistemului său radicular (rădăcina). Riscul de cădere și rupere crește în acest fel.

Arborii sunt extrem de importanți pentru calitatea vieții locuitorilor municipiului. Trebuie știut ca 1m³ de coroana volum standard cu indice de densitate 1,00 absoarbe aproximativ 9 g CO2 pe ora și eliberează cel puțin 1.5 g O2, ceea ce ajuta la îmbunătățirea calității aerului.

Reducerea masivă a coroanelor și tăierea arborilor contribuie la creșterea temperaturii în oraș și diminuează calitatea aerului pe care îl respirăm cu toții, afectând grav sănătatea populației.

Consideram așadar imorală și ilegală tăierea fără discernământ, fără milă și fără avize a arborilor din municipiu. Tăierile definitive trebuie să se limiteze la arborii cu adevărat bolnavi. Toaletările periodice, punctuale, sunt utile cu condiția să fie făcute corect de specialiști în arboricultură și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Practica internaționala impune acțiuni de întreținere a arborilor stradali o dată la patru ani. Retezarea anuală a coroanei arborilor este o practică nejustificată dăunătoare atât arborilor, cât și oamenilor.

Solicităm oprirea tăierilor definitive ale arborilor sănătoși și a toaletărilor excesive și nejustificate în Râmnicu Vâlcea!

Râmnicu Vâlcea, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-02-29 21:16:57 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2020-02-18 21:28:52 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-02-18 19:55:27 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-02-18 17:06:25 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-02-18 15:14:41 +0200

S-a ajuns la 10 semnături