Skip to main content

Către: Guvernul și Parlamentul României

Protejați toate familiile din România!

Solicităm adoptarea de instrumente adecvate de protecție și recunoaștere juridică pentru toate familiile din România:
- Modificarea Codului Civil pentru a permite căsătoria între persoane de același sex și recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate;
- Legiferarea parteneriatului civil, indiferent de sexul celor doi parteneri de cuplu, înregistrat de către ofițerul de stare civilă;
- Protecția familiei de facto, care nu optează pentru căsătorie sau parteneriat civil, în domeniul patrimonial, al sănătății și în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice.

De ce este important?

Toate familiile merită recunoaștere și protecție juridică. Dar, în acest moment, în România numai unele familii sunt recunoscute ca atare de către țara noastră. Familiile persoanelor LGBTQIA+, formate din cupluri de același sex, nu sunt recunoscute de stat. Chiar dacă sunt familii reale, legitime, întemeiate pe grijă, iubire și respect, pentru statul român acestea nu există. Acest lucru este nedrept, pentru că toți cetățenii ar trebui să se bucure de tratament egal și demnitate în relație cu autoritățile statului român.

Pe 23 mai 2023, CEDO a constatat în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României, faptul că România a încălcat Articolul 8 al Convenției, care protejează viața de familie, în cazul celor 42 de petenți. În urma acestei decizii istorice, pentru a fi în acord cu Convenția, România trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex. CEDO subliniază clar că aceste familii au nevoie urgent de o formă de recunoaștere care să le ofere acestor familii drepturi egale și să creeze un cadru legal care să protejeze traiului în comun al acestor cupluri.

Statul român, prin Guvern și Parlament, trebuie să ofere soluții pentru rezolvarea unor situații concrete de viață pentru toți cetățenii săi. Indiferent de orientarea lor sexuală, cetățenii români au nevoie de reglementări care să le permită, tuturor, printre altele: să-și însoțească la spital partenerul, să-l moștenească sau să își poată revendica contribuția la clădirea căminului comun, să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește partenerul în diverse situații de viață și de moarte. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea să spună Da! în fața ofițerului de stare civilă și să dobândească recunoaștere în societate și în fața statului ca famile.

Acest vid legislativ nu mai poate fi justificat astăzi, la peste 20 de ani de la adoptarea legislaţiei anti-discriminare și dezincriminarea relațiilor dintre persoane de același sex.
Prin nerecunoașterea familiilor persoanelor LGBTQIA+, decidenții politici români transmit un mesaj social care invită la discriminarea și stigmatizarea acestor familii. Însă oamenii din țara noastră nu rezonează cu acest mesaj, fiind pregătiți să accepte recunoașterea familiilor din comunitatea noastră.

71% dintre români cred că recunoașterea legală a familiilor formate din același sex nu ar avea niciun impact asupra vieții lor, iar 68% consideră că toate familiile ar trebui protejate de lege, inclusiv familiile formate din persoane de același sex. Mai mult, 67% consideră că e nedrept ca persoanele gay sau lesbiene să nu-și poată moșteni partenerul și să își piardă astfel căminul comun sau traiul clădit împreună. E timpul ca statul român să pună capăt tratamentului nedemn la care sunt supuse sute de mii de familii și să le recunoască locul în cadrul societății românești.

Actualizări

2023-07-31 16:54:45 +0300

S-a ajuns la 20,000 semnături

2023-07-18 22:29:04 +0300

S-a ajuns la 10,000 semnături

2023-05-20 09:49:21 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2023-05-17 17:04:25 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-05-17 12:26:48 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2023-05-17 10:04:25 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-05-17 09:50:50 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-05-17 09:47:44 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-05-17 09:44:09 +0300

S-a ajuns la 10 semnături