Skip to main content

Către: Primăria și Consiliul Local al Comunei Ciurila, Compania de Apă Arieș, Compania de Apă Someș, Consiliul Județean Cluj

Solicităm informații despre infrastructura de apă și canalizare în comuna Ciurila

Solicităm informații detaliate despre:

1. extinderea rețelei de apă în satele din comuna Ciurila (o copie a proiectul tehnic a lucrărilor incluse în cadrul program de finanțare în derulare, o copie a studiului de fezabilitate ce a fundamentat contractarea în cadrul acestui program de finanțare, calendarul de executare a lucrărilor de implementare ale acestui program de finanțare)

2. strategia și planurile de implementare a rețelei de canalizare în comuna Ciurila, pentru toate satele.

3. planurile alternative pentru canalizare în cazul în care nu există plan de rețea de canalizare

Vă adresăm această solicitare, având cunoștință de prevederile legii 241/2006 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73044)
și
în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public și art. 31 alin. 1-3 din Constituția României.

Menționăm că cererile de informații vă vor fi trimise formal pe email, cu detaliile și referințele legislative, și vă solicităm documentele și informațiile pe adresele de email indicate în solicitările formale.
Urmând ca semnatarii emailurilor formale să poată distribui informația pe canale publice - grupuri social media ale comunității, către semnatarii acestei petiții.

Vă mulțumim.

De ce este important?

Pentru că avem dreptul la apă și pentru că încă sunt sate în metropola Cluj care nu au rețea de apă (Săliște, Pruniș, Pădureni). În anul 2021.
Pentru că întreaga comună Ciurila nu are rețea de canalizare, iar practicile de evacuare a apelor uzate în satele care sunt racordate la o rețea de apă sunt un pericol real pentru sănătatea publică și pentru mediu.

Ciurila 407230, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2022-05-03 00:27:00 +0300

S-a ajuns la 10 semnături