Skip to main content

Către: Consiliul Județean Tulcea, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ADI ITI Delta Dunării

Transdelta - Drumul ecologic Nufăru-Sulina

Transdelta - Drumul ecologic Nufăru-Sulina

Referițe:
https://www.contributors.ro/drumul-ecologic-transdelta-partea-intai-diagnosticul/
https://www.contributors.ro/drumul-ecologic-transdelta-partea-a-doua-solutia/

Propunem proiectarea și construirea unui drum ecologic între localitățile Nufăru și Sulina dedicat exclusiv automobilelor cu un nivel de poluare foarte scăzut sau chiar zero (automobile electrice). Va fi un drum cu o lungime de 60 de km construit de-a lungul Canalului Sulina, zonă de dezvoltare durabilă, situată în afara ariilor protejate și va face posibilă reducerea semnificativă a poluării în zona Deltei Dunării, diversificarea economică precum și regenerarea comunităților locale. Din rațiuni economice, drumul ecologic propus va muta practic transportul de persoane de pe Dunăre pe uscat, rezultând într-o mobilitate mai sigură, mai rapidă, mai confortabilă, mai curată și cu emisii zero de C02 și noxe, pentru localnici și turiști. Va permite scoaterea din Delta Dunării a deșeurilor și a materialelor reciclabile mai frecvent și cu un cost mai redus, în special în timpul sezonului turistic. Cel mai puternic principu pe care drumul ecologic îl țintește este totuși dezvoltarea socială și conștientizarea problemelor de mediu, prin prosperitatea adusă de mobilitate. Impactul construcției propriu-zise ar fi foarte mic, deoarece presupune așternerea suprafeței carosabile peste suprafețe de teren agricol (28%), de-a lungul digurilor de piatră existente (32%) și zone cu pământ uscat și arbuști (40%). Pe cea mai mare parte a traseului, se află deja urme ale activităților umane ca de exemplu rețeaua locală de transport a energiei electrice și traficul rutier local. O parte importantă a proiectului va consta în amenajarea a 10-12 puncte de observare și educare ecologică de-a lungul drumului. În paralel cu drumul și separată de un parapet metalic se va construi o pistă pentru biciclete. Spațiul dintre pistă și drum va fi folosit pentru instalarea unor stâlpi de iluminat inteligent în funcție de trafic, cu panouri solare și a indicatoarelor rutiere, turistice și educative. De asemenea, pentru protecția drumului, atractivitatea peisagistică și consumul de CO2 pe timpul zilei, se vor planta aproximativ 2 mii de arbori și tot atâția arbuști, susținuți de un sistem de irigații.

De ce este important?

În prezent localitățile situate de-a lungul canalului Sulina, dar și în alte zone ale Deltei Dunării sunt grav afectate de depopulare și văduvite de oportunități economice datorită izolării geografice. Din cauza lipsei transportului eficient, limitat la cel fluvial, accesul la educație și asistență medicală sunt drastic îngrădite. Activitățile tradiționale ca pescuitul, creșterea vitelor și turismul sunt captive unei piețe locale de mici dimensiuni care asigură în general subzistența nu și prosperitatea. Există variații mari de la un sezon la altul care periclitează stabilitatea veniturilor. Forța de muncă locală este insuficientă în sezonul tursitic și invers nu sunt destule locuri de muncă în sezonul rece.

Cum va fi inmânată

Va fi înmânată primului ministru, Florin Cîțu.


Motivul semnării

  • Educație ecologică a populației
  • Pentru a atrage atenția că prevederile acestei propuneri contravin însuși motivului ei de bază: scoaterea localităților Deltei din sărăcie și dezvoltarea lor prin accesibilizarea lor (realizarea unui drum pentru automobile, PUNCT).
  • Cu atat mai repede cu atat mai bine

Actualizări

2021-02-17 08:32:27 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2021-02-16 12:29:07 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-02-16 11:47:10 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-02-16 11:26:36 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-02-16 11:00:30 +0200

S-a ajuns la 10 semnături