Skip to main content

Către: Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, APM Cluj, Garda de mediu Cluj

Opriți distrugerea tacită a Făgetului și a ultimei comunități rurale tradiționale din jurul Clujului

Update 9:
Domnule ministru al mediului, speciile protejate din aria propusă Făget Sud Colonia Făget SUNT IN PERICOL.
Sunt atacate prin arderi de pășune, prin tăieri ilegale de pădure, prin raderea vegetației habitat până la sol. Vă solicităm să desemnați în regim de urgență aria protejată. Sunteți părtaș la distrugerea unui patrimoniu natural universal.
Update 8:
În data de 15.02.2024, Aria protejată Făget Sud - Colonia Făget a primit AVIZUL FAVORABIL al Academiei Române pentru instituirea de Sit Natura 2000. Un pas important mai aproape de protecția binemeritată a unui patrimoniu natural colosal.

Update 7:
28.07.2023 - data la care s-a aprobat nocivului PUG Ciurila în Consiliul Local Ciurila trebuie să rămână marcată în parcursul demersurilor pentru protejarea Făgetului și pășunilor lui.
PUGul a fost avizat, votat deja, fără ca la aceste adrese să fie dat vreun răspuns: 
- scrisori oficiale cu toate problemele PUG Ciurila ridicate și argumente, motive, legislație aferentă, cereri de participare la elaborarea și decizie în temeiul legii 52/2003 de la persoane fizice și ONG-uri de mediu. 
- Cerere de grup de lucru cu privire la PUG Ciurila - grup în care ar fi fost arhitecti, urbanisti, avocati, biologi.
- cererere de interdicție temporară de construire în zona cu habitate rare și coridor ecologic, măcar până la rezolvarea litigiului asupra avizelor de mediu și ANANP atacate în instanță.
- cerere de aviz negativ a arhitectului șef al consiliului județean Cluj , cu motive de nelegalitate descrise și probate observații și probleme și propuneri de soluții adresate tuturor părților legal abilitate să ia măsuri. Cu consultanță juridică la bord, desigur.sesizări asupra nelegalității anumitor proceduri din PUG Ciurila adresate către instituțiile abilitate, inclusiv cele de cercetare a corupției.
- Update 6: Răspunsul la scrisoarea și petiția adresată DG Environment este public aici:
https://drive.google.com/file/d/1-SuWWdfqg43cgr5pTyRlFzjUwIYeuQ0q/view?usp=sharing
și menționează 2 proceduri de infringement care se aplică integral situației habitatelor de interes conservativ din sudul Făgetului, cele la care se referă cererea de arie protejată înaintată Min Mediului și Academiei Române.
Am primit încurajarea de a continua demersurile de protecție înaintate către autoritățile române.

Update 5: Împreună cu Federația Coaliția Natura 2000 am atacat în instanță autorizațiile de construire emise în baza unui PUZ din 2006, acte administrative de urbanism care ar afecta integritatea ariei protejate Făgetul Clujului Valea Morii, și 3 dintre avizele PUG Ciurila (care la data pornirii litigiului era în elaborare) și 3 dintre avizele PUGului (cel de mediu, de la ANANP și al DADPP)

Update 4: in data de 12.12.2022 am depus cererea de arie protejata Natura 2000 Faget Sud - Colonia Faget. Care cuprinde zona cu pasuni, mlaștini și arinișurile Făgetului de Sud Colonia Faget, Sălicea, Micesti.
Cu sprijinul nepretuit al echipei de specialisti biologi care au lucrat si la planul de management al Fagetului Clujului, am depus documentatia necesara cu toate argumentele stiintifice care sa dovedeasca unicitatea si importanta protejarii acestei zone.
Dincolo de faptul ca este in intregime culoar ecologic deja, printre putinele ramase..., zona cuprinde habitate rar si specii rare si pe cale de disparitie.
Acum soarta locului acesta frumos este in mainile Academiei Romane si ale Ministerului Mediului.
Si in mainile de sprijin ale Europei care are ca obiectiv sa creasca procentul de arii protejate la 30% Pana in 2030. La noi procentul acesta este de 23%.
E mult tare de protejat in plus de catre noi, oamenii, dar doar asa putem da o sansa naturii sa nu se sufoce / inece / arda si pe noi cu ea...

UPDATE 3: în data de 05.09.2022 am trimis cererea de zona tampon Făget și sit rural Ciurila către toate instituțiile abilitate să zică ceva referitor la acest subiect, conform legii și procedurii de avizare a PUG Ciurila. 

UPDATE 2: în data de 30.08.2022 am primit răspuns de la ANANP, fără referire la cererea noastră pentru zona tampon. Ci doar că nu e de competența lor să facă evaluare de mediu referitor aria protejată Făget... și că ei au dat PUG-ului aviz pozitiv cu conditii, nerespectate.

UPDATE1: în data de 11.08.2022 am depus petitia cu cererea pentru instituirea zonei tampon de protecție a Făgetului, împreună cu cererea de anularea a deciziei că nu e nevoie de evaluare de mediu pentru actualizarea PUG Ciurila și cererea pentru declanșarea acestei proceduri de evaluare de mediu de urgență.

Cerem protecția pășunilor bogate în biodiversitate rară din comuna Ciurila, aflate la limita Făgetului, ca sit Natura 2000.

De ce este important?

Pentru ca generațiile care vor veni să se poată încă bucura de mediul natural și de protecția pe care pădurea Făget o conferă întregului Cluj.
Pentru că generațiile actuale ale Clujului să aibă încă unde ieși pentru deconectare din aglomerația urbană.
Pentru că natura merită să fie protejată, nu exploatată la maxim și fără suflet în interese imobiliare și financiare de moment.

Prin măsurile de extindere masivă a intravilanului UAT Ciurila cu peste 400 de ha care se întind până la limita Făgetului spre vf Peana, autoritățile locale din Ciurila, cu sprijinul tacit al celor județene, printre care și APM Cluj, se pregătesc să distrugă tacit Făgetul și ultima comunitate rurală tradițională din proximitatea sudică a Clujului.
Acest lucru se va întâmpla odată cu aprobarea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Ciurila care cuprinde aceste prevederi aberante și ireversibile.
De asemenea, distrugerea acestei zone este planificată și prin insistența pe construirea nodului rutier A3 la km 33 din dreptul lacurilor Ciurila și bâlbâielile cu referire la drumurile de descărcare a autostrăzii către Cluj Napoca.
PUG-ul prevede ameliorarea zonelor degradate prin parcuri industriale și rezidențiale, reducerea traficului prin descărcarea unei autostrăzi pe drumuri inexistente și greu de construit, motiv să descarce temporar pe drumuri județene existente de 5-6 m lățime care trec prin sate locuite.
Asta în timp ce protecția fonică pentru zgomotul de la autostradă nu este posibil să fie realizată.
Iar pădurile existente și neprotejate dispar misterios și ilegal, aria protejată Dumbrava este devastată, pădurea Făget brăzdată de gunoaie și ATV-uri, pâraiele din zonă sunt poluate de deversări de ape reziduale cauzate de lipsa canalizării și cam nici un deal din comună nu este considerat afectat de degradarea accentuată și potrivit pentru împădurire, în ciuda fisurilor masive și vizibile.
Cluj-Napoca, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-03-23 07:20:12 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2022-12-17 13:51:00 +0200

Pentru ca la petitiile anterioare am primit raspunsuri vagi, evazive si fara nici o actiune de sprijin sau protectie, in data de 12.12.2022 am depus cererea de arie protejata Natura 2000 Faget Sud - Colonia Faget. Care cuprinde zona cu pasuni, mlaștini și arinișurile Făgetului de Sud Colonia Faget, Sălicea, Micesti.
Cu sprijinul nepretuit al echipei de specialisti biologi care au lucrat si la planul de management al Fagetului Clujului, am depus documentatia necesara cu toate argumentele stiintifice care sa dovedeasca unicitatea si importanta protejarii acestei zone.
Dincolo de faptul ca este in intregime culoar ecologic deja, printre putinele ramase..., zona cuprinde habitate rar si specii rare si pe cale de disparitie.

2022-08-16 13:51:31 +0300

În data de 11.08.2022 am depus petitia cu cererea pentru instituirea zonei tampon de protecție a Făgetului, împreună cu cererea de anularea a deciziei că nu e nevoie de evaluare de mediu pentru actualizarea PUG Ciurila și cererea pentru declanșarea acestei proceduri de evaluare de mediu de urgență.
A fost înregistrată cu nr: 4645/11.08.2022 la ANANP

2022-08-10 07:05:46 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2022-08-03 08:29:32 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2022-08-02 22:54:49 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2022-08-02 20:52:03 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2022-08-02 19:49:17 +0300

S-a ajuns la 10 semnături