Skip to main content

Către: Consiliilor Locale ale județului Sălaj

Calea spre educație

Solicităm Consililor Locale ale Județului Sălaj acordarea unui fond complemetar în decontarea abonamentelor de transport, prin Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 Art 19^1.

De ce este important?

În prezent, decontarea transportului se face conform HG 863/2016, sume care nu acoperă costul real, elevii fiind puși în situația de a suporta costurile suplimentare din veniturile familiei.
Conform chestionării a 921 de elevi navetiști ai județului Sălaj, beneficiari primari ai educației, nu li se decontează decât un procent din prețul real al abonamentului.

27,14% au primit decontul sub 30 %
57,11% au primit decontul între 30% - 50%
9,99% au primit decontul între 50% - 70%
5,75 % au primit decontul peste 70%
Un singur elev a primit 100%

Astfel, pentru 23 km se deconteaza 80-90 lei, costul real al transportului fiind 220 lei, elevul suportând lunar 130-140 lei din bugetul familiei.

Sălaj, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-04-28 19:14:48 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2020-03-03 16:55:58 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2020-03-02 21:07:27 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-03-02 20:37:06 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-03-02 20:30:55 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-03-02 20:26:10 +0200

S-a ajuns la 10 semnături