Skip to main content

Către: Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc

Păstrarea arborilor de pe străzile Kogălniceanu și Universității în amplasamentul lor actual

Petiția noastră, afișele îndreptate împotriva soluției relocării copacilor, protestul în stradă, au avut efectul scontat. Arborii de pe strada Universității vor fi păstrați (decizie adoptată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca azi, 25.07.2023). Arborii de pe strada Kogălniceanu nu erau vizați pentru relocare, așa cum părea să reiasă din primul comunicat al primăriei clujene pe această temă.

Către Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc

Stimate d-le primar Emil Boc,

În urma comunicatului Primăriei Municipiului Cluj-Napoca privind intenția de relocare a arborilor de pe străzile Kogălniceanu și Universității și de plantare a altora în loc, noi, semnatarii acestei petiții, solicităm păstrarea arborilor de pe străzile anterior menționate pe amplasamentul lor actual și găsirea altei soluții pentru protejarea rădăcinilor acestora. Înțelegem că lucrările de reamenajare a străzilor în cauză au dus la expunerea rădăcinilor arborilor aflați pe ele, dar considerăm că soluția relocării copacilor nu este o soluție, ci (încă) o dovadă de lipsă de responsabilitate a autorităților locale atunci când vine vorba de protejarea patrimoniului natural al orașului. Pe lângă patrimoniul său cultural, orașul Cluj-Napoca dispune de un patrimoniu natural, care este de o vreme continuu sub asediu. Arborii maturi și cei în vârstă, dar încă sănătoși, din acest oraș fac parte din patrimoniul său natural, care se cere conservat. Aceștia nu numai că oxigenează orașul, ci îl și înfrumusețează. Teii de pe strada Kogălniceanu au ajuns o veritabilă emblemă a Clujului și a Universității „Babeș-Bolyai”, care își are rectoratul pe aceeași stradă. Atunci când s-a proiectat reamenajarea străzii, trebuia să se țină cont și de acest aspect și de necesitatea protejării patrimoniului său natural, nu numai a celui arhitectural. (De altfel, în proiectul de reamenajare prezentat public nu a fost vorba de nici o relocare a arborilor existenți.) Înlocuirea arborilor vechi cu arbori tineri este o practică problematică, la care administrația orașului recurge din ce în ce mai des, în mod de cele mai multe ori nejustificat. Arborii tineri nu au cum să producă aceeași cantitate de oxigen ca cei maturi, nici nu au coroane la fel de bogate, care să asigure umbra necesară pe timp de vară. În plus, din cauza schimbărilor climatice și a proastei gestionări a spațiilor verzi, foarte mulți dintre arborii noi plantați nu se prind sau se usucă într-un an, doi, trei, după plantare. Prin urmare, ar trebui depuse toate eforturile pentru prezervarea arborilor existenți deja în oraș și plantarea altora noi PE LÂNGĂ, NU ÎN LOCUL celor vechi. De asemenea, atunci când se inițiază lucrări de reamenajare a unor spații publice (străzi, parcuri, ansambluri cu valoare istorică, de tipul Cetățuii), ar trebui să se aibă în vedere (și) protejarea patrimoniului natural din zonă.
Prin urmare, solicităm reprezentanților Primăriei Municipiului Cluj-Napoca să găsească de urgență o soluție pentru păstrarea, în bune condiții, a arborilor de pe străzile Kogălniceanu și Universității pe amplasamentul lor actual, iar, pe termen lung, să gândească politici pentru prezervarea și îmbogățirea patrimoniului natural al orașului.

De ce este important?

Dacă doriți să ne mai bucurăm de frumusețea și de umbra copacilor de pe străzile Kogălniceanu și Universității, dacă doriți ca arborii deja existenți din oraș să fie protejați, altăturați-vă acestei campanii!
Cluj-Napoca, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-07-25 17:16:42 +0300

Petiția este un succes cu 5,627 semnături

2023-07-12 14:35:02 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2023-07-09 11:44:06 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-07-09 01:12:04 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2023-07-08 11:39:53 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-07-08 10:32:00 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-07-08 10:09:31 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-07-08 09:41:19 +0300

S-a ajuns la 10 semnături