Skip to main content

Către: Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Brașov, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu

S.O.S. - Cetățenii din Săcele își vor cartierele curate

1. O curățenie de anvergură la care să participe toate instituțiile locale și județene (primăria Săcele și a sa administrație, membrii consiliului local Săcele, instituții locale și județene, firme și investitori, voluntari, etc ). Zone identificate de noi sunt: strada Barajului, străzile secundare din Gârcini (Gârcinul Mic și Gârcinul Mare); de-a lungul râului Tărlung (în Gârcini și Subobrej), în întreaga așezare din Subobrej; șanturi, pășuni și pădurile limitrofe din cartierele Gârcini si Subobrej.

2. Instalarea unor coșuri de gunoi, tomberoane, containere care să fie instalate în toate comunitățile rome din Săcele, jud. Brașov. De asemenea, instalarea unor camere video în zonele cu probleme, în zonele știute că se depozitează ilegal și doar în urma consultării reprezentanților societății civile. În cartierul Gârcini și Subobrej nu există coșuri de gunoi iar containerele puse la dispoziție de administrație și firma de salubrizare CIBIN SRL sunt puține numeric raportate la numărul de locuitori, nu sunt amplasate strategic și nu sunt adaptate necesităților și zonei (nu există spații amenajate, închise, cu șape și pereți de protecție, așezate sub/la nivelul solului). În plus, programul de colectare a deșeurilor - pentru containerele puse de dispoziție de serviciul CIBIN SRL- nu este respectat.

3. Rezolvarea deșeurilor ilegale existente în cartierul Gârcini și Subobrej, prin incluziunea, consultarea reală a comunității în gestionarea problemei, cu sprijinul administrației săcelene și a firmei de salubrizare CIBIN SRL, a instituțiilor locale și județene, a firmelor și voluntarilor.

4. Rezolvarea urgentă a țevilor și a tuburilor de canal din cartierul Gârcini, acestea fiind vechi și de mai bine de 30 de ani nu au fost reparate sau modernizate deloc. În prezent sunt atât de degradate încât din acestea ies dejecții, apă folosită în uz menajer, conțin materiale fecale și deșeuri iar toate acestea reprezintă un focar de infecție permanent pentru animale, copii și vârstnici. În plus, apa uzată din canalizarea de la blocurile din cartierul Gârcini si Școala Gimnazială Numărul 5 Săcele sunt deversate în râul Tărlung. Totodată, menționăm faptul că apa folosită de către unitatea școlară, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet” ajunge în Barajul de acumulare Tărlung - Săcele.

5. Amenajarea unor cișmele stradale cu apă potabilă destinată locuitorilor din cartierele rome Gârcini și Subobrej. Redarea acestor spații tuturor cetățenilor și verificarea periodică a calității apei din aceste pompe.

6. Deadline (termen) concret pentru modernizarea și finalizarea acestor lucrări, precum și stabilirea unor strategii de prevenție a problemelor menționate mai sus.
Pe de altă parte, începerea lucrărilor de amplasare de rigole pe străzile principale din cartierul Gârcini și amenajarea de trotuare pe strada Barajului din același cartier.

7. Continuarea investițiilor privind sistemul de canalizare din zona Brădet - investiție din anii 2009-2010 care incă este nefolosită deoarece rețeaua nu este legată la un sistem de deversare.

8. Dezbateri reale despre cele prezentate mai sus pe tema depozitării ilegale de deșeuri, a amenajării spațiilor de depozitare, a țevilor de canal sparte din comunitate și a pompelor de apă potabilă pentru a folosi banii cât mai util, pornind de la intențiile inițiatorilor și a votanților proiectului.

Pe această cale, solicităm sprijinul dumneavoastră, în vederea identificării și implementării unor soluţii imediate pentru asigurarea accesului la o viață sănătoasă, la o educaţie responsabilă față de depozitare a deșeurilor și la o atitudine corectă față de mediu.

De ce este important?

Întreaga comunitate romă din Săcele, județul Brașov (în mod special cetățenii din cartierele Gârcini și Subobrej) s-a mobilizat, s-a adresat autorităților pentru a cere curățenie în cartierele în care trăiesc.
Străzile, pământul și apa Tărlungului sunt poluate de deșeuri depozitate ilegal. Deșeurile din comunitățile rome din Gârcini și Subobrej produc probleme locuitorilor, sănătății acestora și aspectului general din Săcele.

Localitatea Săcele datează din anul 1366, este o localitate turistică de interes local, iar Drumul Național 1A și posibilul drum Săcele-Valea Doftanei-Câmpina traversează cartierul Gârcini.

Ne mobilizăm în masă și dorim să avem cartiere curate și o viață sănătoasă. Da, este clar, trebuie făcută curățenie și strânse mii de tone de deșeuri pentru ca apoi miza trebuie să fie prevenția, acțiune pe cauze, nu pe efecte.
Municipiul Săcele, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-08-24 22:16:02 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-06-06 19:49:41 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-06-03 12:30:34 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-06-02 14:39:00 +0300

S-a ajuns la 10 semnături