Skip to main content

Către: Primar / Consiliu Local / Serviciul Urbanism

STOP dezvoltării haotice în Popești-Leordeni!

A. Predictibilitate în dezvoltarea orașului
Scop: Cetățenii au dreptul să știe cum se va dezvolta orașul lor în viitorul apropiat, mediu și lung. Dezvoltările trebuie să fie integrate pe toate planurile de infrastructură (străzi/canalizare/curent/apă/gaze/etc.). Nu se poate construi pe principiul "vedem noi cand e gata cum tragem apa, gazul, curentul, canalizarea și cum vom circula pe acolo"!
Articolul 7 din legea 350/2001 amenajării teritoriale și urbanismului specifică clar scopul de bază al urbanismului:
"Art. 7 Scopul de baza al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea."

În spiritul aceste legi, care de altfel este una foarte bună dar din păcate nu are stipulate prea multe sancțiuni, propunem următoarele:

1. Punerea în dezbatere publică REALĂ a tuturor proiectelor de hotărâre a Consiliului Local de modificare P.U.Z. cu notificarea prealabilă a tuturor vecinilor pe o rază de 100m cu terenul în cauză (mail, scrisoare poștală sau telefon înregistrat)
Informarile cu privire la hotărârile de modificare P.U.Z. ar trebui să cuprindă cel puțin:
a) documentația completă (anonimizată unde e cazul) ce stă la baza de fundamentare a modificării P.U.Z. (care e utilitatea/oportunitatea acestei modificări și fundamentarea ei legală)
b) localizare exactă (stradă, nr. stradal, nr. tarla, nr. parcelă, nr. cadastru, nr. carte funciară, coordonate google.maps N:E). Toate informațiile fiind obligatorii. DOAR în cazul în care NU exsită nr. stradal se va indica locația între nr. stradale deja existente.

2. Modificarea regulamentul local de urbanism prin adăgarea unor condiții restrictive de elaborare a P.U.Z.-urilor pentru o suprafață de teren de sub 10ha.
Este aberant să se aprobe un P.U.Z. pentru o suprafață de 2000mp! Însăși prin definiția lui este un plan urbanistic ZONAL. Ori 2000mp nu poate fi definită/considerată ca o zonă, este mai degrabă o bucățică de teren, dar sub nici o formă o zonă.
Ideal ar fi interzicerea explicită a aprobării de P.U.Z.-uri pentru o suprafață de teren de sub 10ha. Ele au fost principala sursă a dezvoltării haotice din Popești-Leordeni. Practic se căuta un teren arabil care nu avea vecini direcți și se aproba un P.U.Z. pentru un bloc. Iar apoi sub pretextul zonei, pe toate terenurile adiacente se contruiau blocuri.

B. Transparentizarea litigiilor pe terenuri/case/apartamente
3. Crearea unei subsecțiuni speciale pe site-ul primăriei 'Litigii' în cadrul secțiunii 'URBANISM' în care să se regăsească TOATE litigiile existente (încheiate sau în curs) pe terenurile/construcțiile/locuințele din Popești-Leordeni.
Scop: informarea corectă a cetățenilor sau viitorilor cetățeni cu privire la locuințele/terenurile pe care vor să le achiziționeze.
Subsecțiunea trebuie să cuprindă motor de căutare cu următoarele informații:
- localitate
- stradă, eventual număr stradal
- nr. tarla / nr. parcelă
- nr. CF (carte funciară) / nr. cadastru
- bloc/scară/apartament
Căutarea trebuie să afișeze toate litigiile de la adresele respective cu link către procesul respectiv.

C. Actualizare P.U.G.
4. Scop: crearea unui nou plan de dezvoltare care să reflecte noile nevoi ale orașului.
Popești-Leordeni are un P.U.G. din 2002, de când era comună. Este absolut necesară o reproiectare a PUG-ului în vederea noilor nevoi ale orașului, în primul rând, având în vedere creșterea numărului locuitorilor la peste 125.000 cf precizărilor primarului. Cerem ca noul P.U.G. repus în dezbatere publică, să aibă printre altele:
5. Minim 1/3 din terenul pe care se construiește să fie alocat ca spațiu verde real (nu alei de circulație cu dale si iarbă printre, ci iarba și arbori). Interzicerea, prin RLU, de recepție a vreunei lucrări care nu are în real minim 1/3 spațiu verde.
6. Identificarea unei suprafațe de 15-20ha, exproprierea ei și încadrarea in P.U.G. ca zonă de agrement (verde) în vederea construirii urgente a unui parc care să cuprindă minim alei pietonale, spații de joacă pentru copii, terenuri de fotbal, piste de bicilete, locuri de agrement pentru animale de companie.
7. Identificarea unei suprafațe de 5-10ha, exproprierea ei și încadrarea ei in P.U.G. ca zonă destinată unități de învătământ, cultură și sănătate în vederea construirii urgente a unui campus școlar care să cuprindă Grădiniță și creșă (minim 1000 copii), Școală gimnazială (minim 3000 copii), sală de sport și terenuri de sport, amfiteatru cu 500 locuri unde să se poată ține activități culturale în special de către copii.
Cele 2 zone trebuiesc identificate, exproprierea și trecute în P.U.G. pentru a tranșa definitiv destinația lor, altfel vom rămâne tot timpul la stadiul de intenții și promisiuni.

De ce este important?

Cetățeanul, locuitorul orașului, are dreptul să știe în fiecare moment direcția de dezvoltare a întregului oraș și a zonei în care el locuiește. În momentul de față totul e haotic, nimeni nu știe nimic și ne trezim cu blocuri între case, cu aglomerații în trafic, cu canalizări refulând (suntem numiți mica Veneție când plouă), cu presiune la apă aproape inexistentă în unele blocuri, etc.
Acest haos, creat în primul rând printr-o lipsă crasă de organizare și planificare a diverselor direcții din primărie, trebuie STOPAT!
Prin acest demers NU dorim stoparea dezvoltarii orașului Popești-Leordeni, ci o dezvoltare predictibilă și bine planificată în care cetățeanul și bună starea lui să fie pe primul loc. Avem nevoie de spații verzi, de școli și grădinițe exact în zonele în care ele lipsesc, nu la 3-4 km distanță.

Popesti-Leordeni, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2021-03-26 19:53:27 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-03-26 18:40:23 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-03-26 18:23:51 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-03-26 18:06:48 +0200

S-a ajuns la 10 semnături