Skip to main content
Semnează și tu, alături de Tamara - Nela T., această petiție.

Către: OSCE Parliamentary Assembly

Cerem o Conferinta Europeana pentru Pace in cadrul OSCE

Stimați reprezentanți ai Adunării Parlamentare OSCE!
Vă cerem includerea în Declarația Finală de la București din 3 iulie 2024 a unei recomandări privind organizarea unei Conferințe Europene pentru Pace, cel târziu în 2025, sub patronajul OSCE sau ONU, pentru încheierea conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. Un model de urmat poate fi Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE) și Declarația de la Helsinki, din 1975.

Dear members of the OSCE Parliamentary Assembly!
We request you to include in the Bucharest Final Declaration on July 3, 2024 a policy proposal for organizing a European Peace Conference in 2025 at latest to bring the armed conflict between Ukraine and Russia to an end. The Conference on Security and Cooperation (CSCE) and the Helsinki Declaration of 1975 may serve as a model.

De ce este important?

RO:: 
Numărul crescând de conflicte armate, cu caracter geopolitic, purtate deseori prin interpuși ("proxy wars"), afectând părți însemnate din Europa de Est și Asia de Vest (Orientul Apropiat), deseori comunicate în mass-media în mod incomplet, partinic și ideologizat, sunt un semnal de alarmă că politicile de menținere resp. de restabilire a păcii în aceste părți ale lumii au eșuat. Împreună cu acestea au eșuat atât ideologizarea excesivă a conflictelor, cât și abordarea strict bilaterală a negocierilor de pace. 
Perspectivele de viitor pentru sistemul internațional de securitate și pace sunt sumbre. Fără o schimbare de paradigmă, riscăm disruptii sociale majore, suferință și moarte pentru mii, poate milioane de oameni - chiar și fără o escaladare nucleară a conflictelor. Aceste viitoare victime putem fi chiar noi sau cei dragi nouă!
De aceea propunem revenirea la bunele practici europene de negociere MULTILATERALĂ și INCLUSIVISTĂ a intereselor legitime dintre state, națiuni și culturi, indiferent că se consideră state prietene sau inamice. 
Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki (1975), Congresul de la Viena (1815), Pacea de la Vestfalia (1648) sunt doar câteva exemple de urmat! 
Adunarea Parlamentară a OSCE, întrunind reprezentanți aleși ai popoarelor din 57 state membre din Europa, Asia și America, este forul ideal pentru lansarea unui proces de pace în noua-veche paradigmă! 
Viitorul securității, păcii și prosperității a peste un miliard de oameni este în mâinile dvs., stimați parlamentari ai OSCE Parliamentary Assembly!

EN::
The increasing number of geopolitically motivated armed conflicts, often proxy wars, affecting large parts of Eastern Europe and Western Asia (the Middle East), often incompletely reported in the media in a biased and ideologized way, are a warning signal that peacekeeping and peace-making policies in these parts of the world have failed. Along with them, both the excessive ideologization of conflicts and the strictly bilateral approach to peace negotiations have failed. 
The future outlook for the international security and peace system is bleak. Without a paradigm shift, we risk major social disruption, suffering and death for thousands, perhaps millions of people - even without a nuclear escalation of conflicts. These future victims could be us or our loved ones!
This is why we propose a return to good European practice of MULTILATERAL and INCLUSIVE negotiation of legitimate interests between states, nations and cultures, whether they consider themselves friendly or enemy states. 
The Conference on Security and Cooperation in Europe (Helsinki 1975), the Congress of Vienna (1815), the Peace of Westphalia (1648) are just a few examples to follow! 
The OSCE Parliamentary Assembly, bringing together elected representatives of the peoples of 57 member states from Europe, Asia and the Americas, is the ideal forum for launching a peace process in the new paradigm! 
The future of the security, peace and prosperity of over one Billion people lies in your hands!

Actualizări

2024-06-28 03:34:48 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2024-06-26 20:55:35 +0300

S-a ajuns la 10 semnături