Skip to main content

Către: Domnul Președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene

Elevii nemțeni vor decont pe bune!

Legislația s-a modificat între timp, campania a fost de succes ca instrument de promovare a problemei.

Având în vedere cele expuse mai jos, solicităm ca:
- în contractele încheiate între Consiliul Județean Neamț și operatorii de transport să fie prevăzut un tarif maximal al abonamentelor lunare pentru elevi;
- operatorii de transport ce practică tarife ale abonamentelor lunare pentru elevi mai mari decât cele prevăzute în hotărârea Guvernului să fie sancționați, conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.

De ce este important?

În Legea Educației Naționale nr. 1/2011 este stipulat faptul că „Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.” (art. 84, alin. (3) ). Totodată, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2016 a introdus un tarif maxim per kilometru aferent abonamentului lunar pentru elevi, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Astfel, operatorii de transport sunt obligați să respecte un plafon atunci când stabilesc prețul unui abonament lunar pentru elevi.
Totuși, o mulțime de elevi sunt obligați să aducă bani de acasă pentru a plăti diferența dintre costul abonamentului lunar și suma decontată de unitatea de învățământ, deși ar trebui ca suma să fie acoperită integral.

Actualizări

2018-06-05 21:41:54 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2018-06-05 05:59:08 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2018-06-04 20:47:36 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2018-06-04 20:10:16 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2018-06-04 19:54:40 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2018-06-04 19:47:37 +0300

S-a ajuns la 10 semnături