Skip to main content

Către: Consiliul Local al comunei Ciorogârla

O masă caldă, gratuit, zilnic, tuturor elevilor din comuna Ciorogârla

Stimate domnule primar,
Stimați consilieri locali,

Noi, semnatarii acestei petiții, vă solicităm asigurarea unei mese calde gratuite, zilnic, tuturor elevilor din comuna Ciorogârla.

În rândul elevilor, în special al celor din satul Dârvari, rata absenteismului este ridicată, ceea ce crește de asemenea riscul de abandon școlar. Situația nu este particulară comunei noastre, ci este o problemă pe care o întâlnim în toată țara, în special în localitățile care au un număr semnificativ de familii aflate în risc de sărăcie.

Absenteismul este legat de problemele socio-economice ale familiilor. Nutriția slabă este parte din problemă. Conform raportului Starea Învățământului din județul Ilfov, rata abandonului școlar este mai mare în Ciorogârla (1,51%) față de media județului (1,18%). În anul școlar 2019-2020 au fost, în comuna noastră, 18 elevi care au abandonat școala dintr-un total de 860. În semestrul 1 al anului școlar 2019-2020, conform raportului ISJ Ilfov, la nivelul întregului județ s-au înregistrat 480.520 de absențe, din care în Ciorogârla au fost înregistrate 10.332 absențe, doar 1.651 fiind motivate.

Mai mult, conform raportului World Vision Bunăstarea Copiilor din mediul rural 2020, 1 din 10 copii din mediul rural se duce uneori sau mereu flămând la culcare, iar 11% dintre copii mănâncă doar uneori două mese pe zi.

Pe teritoriul Ciorogârlei există trei cantine aflate în administrarea autorităților locale: la grădinița din Dârvari, la liceul din Ciorgârla și la centrul social din Ciorogârla. Licențierea acestora și angajarea personalului necesar ar permite asigurarea hranei pentru toți elevii la un standard înalt din punct de vedere al calității produselor. Ar însemna, totodată, crearea de noi locuri de muncă în comună, precum și locuri de practică pentru elevii liceului ce urmează profilul turism și alimentație.

Este important de menționat că începând cu anul 2016, Guvernul României implementează un proiect pilot Masă caldă în școli, inițiat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2016 și prelungit ulterior an de an. Conform rapoartelor și analizelor de monitorizare a proiectului pilot, în școlile participante s-a observat o reducere considerabilă a ratei de abandon școlar și chiar eradicarea fenomenului în unele unități de învățământ. Totodată, gradul de satisfacție al beneficiarilor proiectului depășește 95%.

Conform Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, intră în atribuțiile Consiliului local dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, gestionarea serviciilor de interes local, și, alături de primar, stabilirea și aprobarea bugetului local.

Totodată, conform art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, autoritatea publică locală are obligația de a asigura fondurile necesare pentru cheltuieli cu investițiile în școli și cu subvențiile serviciilor de internat și cantină.

Vă solicităm, prin urmare, să luați act de voința cetățenilor comunei, semnatari ai prezentei petiții, și să inițiați procedurile necesare licențierii cantinelor, angajării personalului și asigurării bugetului necesar garantării unei mese calde gratuite, zilnic, pentru toți elevii de pe raza comunei Ciorogârla.

Petiția de față a fost inițiată de către participanții atelierelor civice desfășurate în cadrul proiectului „Împreună la școală și în comunitate” al Asociației Politeia, derulat în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 Ciorogârla și Primăria Ciorogârla, în cadrul programului „Active Citizens Fund România”. Grupul de inițiatori este format din elevi, părinți și cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 2 Dârvari.

De ce este important?

Asigurarea unei mese calde îmbunătățește participarea școlară și asigură dezvoltarea sănătoasă a elevilor. Conform raportului Organizației Mondiale a Sănătății privind politicile de nutriție și hrană pentru școli, unitățile școlare reprezintă o cale sigură și eficientă pentru a ajunge la aproape toți copiii pentru a le asigura o nutriție sănătoasă și echilibrată. Studii internaționale au demonstrat în repetate rânduri că asigurarea unei mese calde la școală, gratuit, pentru toți elevii, îmbunătățește participarea școlară, comportamentul elevilor și rezultatele școlare. Masa caldă în școli duce de asemenea la formarea unor obiceiuri sănătoase pentru elevi și îmbunătățirea sănătății fizice și mintale: previne apariția cariilor și a problemelor de sănătate asociate, combate riscul de obezitate, ajută elevii să se poată odihni mai bine și îmbunătățește capacitatea de concentrare și motivația acestora.

Cum va fi inmânată

Petiția va fi înmânată personal la registratura Primăriei Ciorogârla.

Ciorogârla, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2021-10-28 20:31:44 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-09-19 21:36:36 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-09-13 11:21:56 +0300

S-a ajuns la 10 semnături