Skip to main content

Către: Primaria Ramnicu Valcea - Dl. Mircia Gutau, C.J Valcea - Dl. Constantin Radulescu, APM Valcea - Dl. Alin Voicescu, ANANP - S.T. Valcea - Dnei Denisa Pirnea, GNM - Comisariatul Valcea - dl. Paun Stefan

Agenda 2030 - trebuie sa devina prima prioritate pentru Administratia Publica Valceana

Această campanie a fost încheiată

Noi, inițiatorii acestei petiții, ONG-uri cu preocupări de mediu din zonă, în urma unor sesiuni de consultare și dezbatere publică, am efectuat următoarele propuneri pe care le adresăm autorităților publice locale și celor cu atribuții în domeniul protecției mediului:
- să colaboreze instituțional și performant pentru ca problematica specifică de dezvoltare programată durabilă să se materializeze în proiecte concrete, care să ofere o șansă de locuire și dezvoltare generațiilor viitoare de vâlceni;
- să existe un registru actualizat al spațiilor verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea și din județ, conform cu prevederile legislației în vigoare, iar acestea să fie întreținute adecvat;
- protecția efectivă și punerea în valoare a "Piramidelor din Valea Stăncioiului", în conformitate cu statutul de Monument al Naturii și Rezervație Naturală. În acest sens sunt necesare: amenajarea accesului, inclusiv cu piste de biciclete, parcări și stand pentru biciclete, dotări adecvate de colectare selectivă a deșeurilor din activitatea de vizitare, cu program zilnic de evacuare în timpul sezonului turistic, semnalizarea adecvată, delimitarea concretă în teren a zonei protejate, marcarea traseului de vizitare și asigurarea unei linii de transport public cu microbuze care să facă legatura între zonele de interes turistic (Ostroveni - Centru - Traian - Nord - Lespezi- Goranu).
- minimizarea cantităților de deșeuri depozitate în cadrul deponiei existente la Fețeni , dezvoltarea facilităților de sortatare și tratare/neutralizare/inertizare a deșeurilor înainte de depozitarea finală, corelată cu scăderea tarifelor de prestare pentru colectarea selectivă și creșterea celor pentru preluarea deșeurilor nesortate;
- eficientizarea transportului public și îmbunătățirea infrastructurii pentru folosirea celui cu mijloace velo și electrice, astfel încât cât mai multe persoane să fie stimulate să le folosească pe acestea în detrimentul autoturismelor individuale;
-transportul în comun să fie efectuat cu autobuze ecologice, cu o prioritizare de achiziție a mijloacelor de transport electrice;
- corelarea transportului public cu nevoile reale ale elevilor, prin programarea curselor astfel încât acestea să ajungă cu cel puțin 10 minute înainte de ora de începere a programului școlar și să existe curse care să plece la circa 10-15 minute după terminarea cursurilor la nivelul marilor unități de învățământ din zonă.

De ce este important?

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru 2021-2027, viziunea Administrației Locale este ca în anul 2030 Municipiul Râmnicu Vâlcea să devină una dintre primele 5 destinatii pentru locuire de calitate, investitii cu valoare adăugată ridicată si turism sustenabil in partea de sud a Romaniei
Această tintă ambițioasă va putea fi atinsă in primul rand prin conectarea urbei la principalul coridor de transport rutier al tării care leagă regiunile cu cea mai mare concentrare de activităti economice, prin dezvoltarea infrastructurii si a facilitătiilor pentru antreprenori si investitori, prin investitiile in spatii publice atractive, si prin asigurarea unui mediu curat si ferit de dezastre, in care accesul la educatie, sănătate, servicii sociale si oportunităti de petrecere a timpului liber pentru toti.
Tot conform SIDU 2021-2027 întreaga dezvoltare a orasului se va realiza in următorii 10 ani sub umbrela unei administratii cu competențe imbunătățite de planificare, implementare si implicare a actorilor relevanți în buna administrare a comunității care va trece printr-un proces amplu de digitalizare.
Considerăm că ONG-urile cu preocupări de mediu din zonă sunt actori relevanți și că este importantă o abordare sistematică și pragmatică a problemelor de protecția mediului în cadrul planurilor și proiectelor de dezvoltare locală, precum și o schimbare de mentalitate deoarece avem nevoie să respiram aer curat, să avem spații publice armonioase care să ofere oportunități de dezvoltare turistică și economică, avem nevoie de un sistem de transport public eficient pentru a îmbunătății calitatea factorilor de mediu și a atmosferei, a reechilibra ecosistemul urban și a crește conservarea biodiversității urbane și atractivitatea zonei.
Dacă ne dorim ca generațiile viitoare să considere Vâlcea locul caruia îi spun cu mândrie „acasă”, atunci trebuie să producem o schimbare profundă și imediată a modului de soluționare a problemelor de mediu din zona noastră. Vrem să respirăm aer curat generat de spații verzi și păduri corect gospodărite, cu Arii Naturale Protejate devenite obiective turistice vizitabile.
Râmnicu Vâlcea, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2024-05-17 21:45:02 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-12-21 22:37:47 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2023-12-19 09:02:17 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2023-12-18 21:48:42 +0200

S-a ajuns la 10 semnături